Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22514  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1900[…]-
2011150 de ani de lectură publică : Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu : album documentar : 1861-2011-
1826Abbildung der in den sächsischen Ortschaften bestehenden Vielzbrandzeichen nach den einzelnen Stühlen und Districten geordnet-
1900Abrud : Piaţa = Abrudbánya : Fötéri résziet-
1900Abrud : Piaţa = Abrudbánya : Fötéri résziet-
1900Abrud = Abrudbánya-
1900Abrud = Abrudbánya-
30-Aug-1904Abrudbánya látképe : Ŭdvözlet Abrudbányáról-
1632Academica Intimatio Jesu Christo Majestatico nostro Triumphatori, ob victoriosum ad inferos descensum, & Gloriosam ex mortuis resurrectionem... Sacra. Omnibusq & singulis Literaria Reipubl. Civibus ex debito sum honore tum officio publicata, a Rectore & Senatu Academiae Regiomontanae. Anno Dominico 1632-
1801Acathist sau carte cu multe rugatsuni pentru evlavirea fiestequarui crestin. Acum într'acest chip ashezata dela parintele Samuil Klain dela Szad, jeromonach din Monastirea SSS. Troitze din Blaju. Sibii, cu typariul lui Martin Hochmeister, Typographul Chaes. Craiesco - Dicast. 1801.Micu Clain, Samuil
1792Acatist al Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, şi alte acatiste şi rugăciuni foarte de folos. Cu blagoslovenia Prea osfinţitului Domnului D. Gherasim Adamovici Episcop neunit al Ardeal. Sibiu. În Tipografia a lui Petru Bart, tipograful neuniţilor anul 1792.-
1819Acatist cu multe alease rugăciuni pentru evlaviia fieștecăruia creștin cu blagoslovenia celor mai mari acum a doo oară-
1807[Acatist cu multe alese rugăciuni pentru evlavia fieştecăruia creştin: cu blagoslovenia celor mai mari acum întâia oară. În Buda. Tipărit în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti la anul 1807.]-
1821ACATISTU L/ PREASFINTEI / NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU / Ş IALTE / ACATISTE ŞI RUGĂCIUNI / FOARTE / EVLAVICE ŞI DE FOLOS. Sibiu. În Tipografia lui Ioann Bart. 1821.-
1829Acatistul Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu şi alte acatiste şi rugăciuni foarte evlavnice şi de folos-
1810Acatistul Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, şi alte acatiste şi rugăciuni foarte de folos. Sibiu. În tipografia lui Ioan Bart. 1810.-
1806Acelui întru sfinţi părintelui nostru Ioann Damaschin descoperire cu amăruntul a pravoslavnicii credinţe tălmăcită din limba elinească acum întru a doao domnie aicea a Prea Luminatului şi Prea Înălţatului nostru Domn, Alexandru Constantin Muruz vvd: din porunca Prea osfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit a toată Moldavia, chiriu chir Veniamin: cu a căruia blagoslovenie şi cheltuială sau dat şi în tipariu spre folosul de obşte: adăogânduse la sfârşit şi oarecare însemnări-
1820Acelui întru sfinţi părintelui nostru Ioann Gură de Aur cuvinte şase pentru preoţie. Și ale altor trei sfinţi părinţi trei canoniceşti epistolii înpotriva simoniei, adecă a dării şi luării de bani pentru darurile cele dumnezeeşti tălmăcite din limba elinească în limba românească, iar epistolile şi în limba proastă grecească. Și acum întâi tipărite ... cu blagoslovenia Preasfinţitului şi de Dumnezeu alesului Mitropolit a toată Ungrovlahia Chiriu Dionisie. În Bucureşti. 1820.Ioan Gură de Aur, Sf.
1862Actele privitóre la Urdirea si infiintiarea Asociatiunei Transilvane pentru literatur'a romana, si cultur'a poporului românu date in tipariu de Insasi Asociatiunea-
24-Jan-1901Activitatea : foaie politică, economică, socială şi literară-