Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10410
Title: Institutiones christianæ de Sacrosancta et Individua Trinitate ac de verbo incarnato adversus hostes utriusque divinissimi mysterii veteres, & recentiores ...
Authors: Kapi, Gabriel
Keywords: Transilvanice
teologie
teologie creştină
teologie polemică
biserica catolică
Biserica Romano-Catolică
prozelitism
Issue Date: 1734
Description: Institutiones christianæ de Sacrosancta et Individua Trinitate ac de verbo incarnato adversus hostes utriusque divinissimi mysterii veteres, & recentiores ... / AR. P. Gabriele Kapi. Note: Greșeli de paginație: p.13 e numerotată p.12; p. 208 e numerotată p. 108; p. 429 e numerotată p. 428; p. 430 e numerotată p. 429; p. 431 e numerotată p. 430; p. 432 e numerotată 431. Legătura: carton deteriorat. Însemnări: pe verso-ul paginii de gardă: harmadik példány[...] Antal Collegium Francisci (?); pe pagina de titlu: Conventus Cibiniensis Anno 1756 Observații: Pe pag. de titlu ștampilă ovală cu textul: „Biblioteca Astra Sibiu”; pe ultima pag. ștampilă cu textul: „Biblioteca Astra Sibiu” Claudiopoli [Cluj-Napoca]: Typis Academicis Soc. Jesu, MDCCXXXIV [1734]. [6] f., 470 p. ; 20 cm.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10410
Appears in Collections:Transilvanice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000076_T_0001-0484.pdf258.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.