Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10586
Title: Series Romanorum Pontificum cum Reflexionibus Historicis, Contra nonnullos Sacrae Sedis Apostolicae Calumniatores. Authore R. P. Gregorio Kolb, è S. J. in Universitate Friburgensi Historiae Professore Ordinario. ... Positiones Universae Philosophiae publicè propugnandas suscepit Reverendus ... D. Andreas Istvanfi AA.LL. & Philosophiae Baccalaureus, nec non... Presidae R. P. Nicolai Ianosi è S. J. AA. LL. & Philosophiae Doctore, eiusdémque Professore Ordinario, &. Auditoribus oblata. Anno salutis MDCCXXXVIII
Authors: Kolb, Gregor
Keywords: istoria bisericii creştine
creștinism
papalitate
papi
Sfântul Scaun
Transilvanice
Issue Date: 1738
Description: 8 [f.], 360 p., 32 p. ; 20 cm. Cuprinde lista papilor din perioada 45-1720. Greșeli de paginație: p. 43 e numerotată 34; p. 72 e numerotată 71; p. 95 e numerotată 65. Legătura: coperți de carton învelite în piele; cotor cu binduri; paginile au custode în dreapta. Observații: pe recto-ul paginii de titlu și pe ultima pagină - ștampilă ovală cu textul: „Biblioteca Astra Sibiu”; frontispicii la începutul fiecărei părți; fiecare paragraf incepe cu o inițială îngropată; fiecare parte începe cu o inițială ornată; vinietă finală la p. 67 și p. 360. Cuprinde un tabel cronologic Însemnări: pe recto-ul forzaț 1 - textul: „Ad usum P. Lini Kierschke. V. Conventus Cibiniensis”; pe verso-ul forzaț 1 - textul: „Masodik peldány. Ht[?]. Antal Collegiu”.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10586
Appears in Collections:Transilvanice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000078_T_0001-0390.pdf406.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.