Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/258
Title: INTRODUCTIS / IN / LIBROS SACROS / N. FOEDERIS
Keywords: religie
biserică
teologie
Issue Date: 1897
Description: INTRODUCTIS / IN / LIBROS SACROS / N. FOEDERIS . Cuprins: -p. 1: Prolegomena; p. 23: Introductionis in Libros Sacros N. T. Pars I seu Generalis; p. 25: Caput I. De historica Librorum N. T. auctoritate. Articulus 1us. De Auctentia Librorum N. T.; p. 72: Articulus 2 us. De integritate Librorum N. T.; p. 81: Artuculus 3 us. De fidei dignitate librorum N. T.; p. 96: Caput II. De divina librorum N. T. auctoritate seu de Inspiratione et Canone eorum. Articulus 1 us. De Inspiratione Librorum N. T.; p. 112: Articulus 2 us. De Canone librorum N. T.; p. 127: Caput III. De Sermone et Stilo librorum N.T.; p. 138: Articulus 1 us. De Indob (?) Sermonis graeci N. T.; p. 153: Articulus 2 us. De fontibus cognoscendi linquas N. T.; p. 169: Caput IV. De fatis sextus Librorum N. T. Articulus 1 us. De Archetypis; p. 177: De fatis sextus librorum N.T.; p. 193: Caput V. De Codicibus et Editionibus N. T.; p. 211: Caput VI. De Versionibus N. T.; p. 231: Caput VII. De Arte critica in N. T.; p. 247: Introductionis in Libros sacros N. T. Pars II seu Specialis; p. 249: Caput I. De quatnar Evangeliis; p. 260: Articulus 1 us. Evangelium Matthaei; p. 293: Articulus 2 us. Evangelium Marci; p. 316: Articulus 3 ius. Evangelium Lucas; p. 339: Articulus 4 us. Evangelium Ioannis; p. 366: Articulus 5 us. De mutua Evangeliarum relatione; p. 377: Caput II. De Actibus Apostolarium; p. 382: Caput III. De Epistolis. Articulus I us. Epistolae Pauli; p. 443: Caput IV. De Apocalypsa. Paginaţie: 1 filă nenumerotată + p. 1-414 + p. 417-428+ p. 431-447. Legătura: coperţi din carton recent. Însemnări: fila de gardă: 106/897. Cartea acésta e scrisă de mana metropolitului Alesandru Sterca Şuluţiu. Sibiu 4 Iulie 1897. Iosif Sterca Şuluţiu. Observaţii: fila de gardă: ştampilă ovală cu textul: Biblioteca Asociat. Tranne [...] P. Cult. Şi Lit. Pop. Rom.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/258
Appears in Collections:Carte străină manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000067-CMR.pdf35.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.