Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/262
Title: Miscelaneu
Keywords: teologie
istorie
Issue Date: 1714
Description: Miscelaneu. 1714. Hârtie. 160 f. (numerotate ulterior, greşit, cu arabe de la 4 la 166). 17X11 cm. Lipsă file la început ca şi în cuprins. Titluri şi unele iniţiale cu roşu. 16 rânduri pe pagină. Cursivă. Legătură veche, de carton îmbrăcat în piele cu ornamente florale şi geometrice. Capitole: Istoria Troadei; Viaţa şi istoria întîiului creştinesc împărat marele Constantin; Împărăţia lui Vasile Machidon;Împărăţia lui Leo cel prea înţelept; Istoria lui Xenofon (cu câteva file lipsă la început); Istoria Sfîntului Ieronim; Murind Tiberie, împărţirea lui Mavrichie ginerele lui Tiberie împărat... Însemnări: Coperta 1-a v. - "Ano 1810 de 4 octombrie. Această carte ieste a lui Gheorghie sin Simeon Ciurcu." f. 67 - "Gheorghie Theodorovici din Braşov, 1755 / cu arabe / aug. 26 / cu arabe /." f. 110 - "Gheorghe Ciurcu". f. 139 - "Aceste Istorii s-au scris dumisale Jupînului Pătru [Hrib?] şi le-am scris eu mult păcătosul Erei Oprea ot... Iară cui se va tîmpla a ceti şi va afla greşit să nu defaime ci cu duhul blîndeţelor să înderepteze... 7223 [1714]..." f. 140 - "Această Carte ieste a mea rămasă de la tatăl meu Simeon Ciurcu. Eu Ghiţă sin Simeon Ciurcu." Coperta 2-a r. - "1797 Iulie /cu gotice/. 1797 den 22-ten feber (1797, 22 februarie - cu gotice). "Această carte este a mea Ghiţă Simeon Ciurcu". Alte însemnări: pe coperta 1-a, f. 160 v.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/262
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000008-CMR.pdf20.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.