Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/264
Title: Cazanie la oameni morţi
Keywords: teologie
biserică
Issue Date: 28-Jul-1708
Description: Cazanie la oameni morţi. 1708. cocari/iulie/, 28 (f. 35 v.). Hîrtie, 59 f. (12 f. albe nenumerotate + 46 f. nenumerotate + 1 f. albă nenumerotate). 21X16 cm. Primele file lipsesc şi au fost înlocuite cu altele, albe, în vederea completării. Lipsuri între fila 57 şi 58 - f. 50 albă cu însemnarea "Treci în faţa cealaltă". Scris de mai multe mâini. Iniţiale cu roşu. Ornamente, frontispicii cu roşu şi negru (f. 27 r., 31 r., 35 v., 36 r.). 17-30 rânduri pe pagină. Cursivă şi semiuncială. Legătură de carton, ulterioară, deteriorată. Scris în Transilvania, la Agribici. Capitole: Cazanie de iertăciuni la oameni morţi; Cazanie la coconi mici; Cazanii la oamenii morţi; Cazanie la oameni morţi; Cazanie la oameni şi la coconi mici morţi; M[o]l[i]tva celora ce intră în post; M[o]l[i]tva de toate spurcăciunile. Însemnări: f. 1 r. - "La anul 1847 - 8 ianuarie s-au legat această Propovădanie şi au plătit pentru legătura ei Lalău Irimie 12 groşiţă ca să fie pomană la tot neamul lui." f. 3 r. - "Anu 1849 foarte rău au fost şi moarte multă s-au făcut în ţară şi în Cireşariu 18 zile s-au dus di la Trăznea 18 feciori în cătane şi unguri au biruit foarte bine." f. 3 r. - "Prea cinstite Domnule Ghenerarăş mă rog să-mi trimiţi ceva valast să ştiu ce oi lucra..." "Meseşan Gheorghie" Cu caractere latine "Numele satului Tresne sau Ördèkkut" f. 39 v. - "Irodion Lalău Paroh Trăznea" f. 35 v. - "Scris-am această Cazanie la toată vîrsta de oameni morţi eu smeritul între preoţi popa Ion din Agribici întru numărul anilor de la Hs. 1708 în luna lui Cocari în 28 zile din sus de Gilău."
URI: http://hdl.handle.net/123456789/264
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000026-CMR.pdf14.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.