Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/266
Title: Istoria împăraţilor
Keywords: istorie
istorie antică
biserică
Issue Date: 7-May-1767
Description: Istoria împăraţilor. 1767, mai, 7 (f. 232). Hârtie. 288 f. (numerotate caietele a câte 4 file de la 1 la 72 cu cifre chirilice şi arabe). 21X16,5 cm. Titluri şi iniţiale cu roşu. Ornamente în culori (f. 2, 27, 28, 47, 53, 54, 78, 209, 253, 263). 21 rânduri pe pagină. Cursive. Legătură veche de lemn îmbrăcat în piele, cu ornamente. Capitole: Istorie pentru împărăţia lui Priam împăratul Troadei; Începutul împărăţiei Rîmului celui vechi; Împărăţia lui Numitor; Cîţi ani au ţinut rîmlenii împărăţia Ierusalimului; Istoria şi viaţa a marelui şi creştinului întîiul împărat Constantin; Istoria pentru luarea Ţarigradului şi cîte răutăţi s-au făcut întrînsul. Însemnări: f. 1 - "Atsaszte carte iaszte a lui Ighian Ferdinand". f. v. - "S-au scris de mine mult păcătosul robul lui Dumnezeu în anul [1]822, luna noemb. 5 zile". "Oh, amar amar vieţii meale că n-am nici o mîngăiare întru această lume înşelătoare. Adamovici Abrudean". f. 285 v. - "1767" (cu cifre arabe şi chirilice). f. 289 v. - "Acsaszta isztorie eszte alui Gavril Russzu din Csora [Cioara] de szusz, ficsoru popi. Popa ăl kiamă Todor Russzu" "Istoria deszszpre împăraţi. Cum au păţitu cu împărătiasza Elina". f. 288 v. - "Anno 851 au fostu acsasta Jistorie a împăracilor în puc(i)ne vreme la mine... de la Gavrila Rusu din Csoara. Thamas Ruşda parochul Oreştilor".
URI: http://hdl.handle.net/123456789/266
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000023-CMR.pdf99.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.