Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/267
Title: Floarea cuvintelor cu ajutorul lui Dumnezeu Sfîntul: carele cuprinde în sine slujba praznicilor Dumnezeieşti şi ale Sfintei Născătoarei de Dumnezeu şi altor Sfinţi ce să prăz. preste tot anul
Keywords: biserică
teologie
Issue Date: 10-Oct-1778
Description: Floarea cuvintelor cu ajutorul lui Dumnezeu Sfîntul: carele cuprinde în sine slujba praznicilor Dumnezeieşti şi ale Sfintei Născătoarei de Dumnezeu şi altor Sfinţi ce să prăz. preste tot anul. 1778, octombrie, 10 (f. 101). Hârtie. 107 f. ( 5 f. nenumerotate + 102 f. numerotate). 33X20 cm. (f. 88 se repetă).Iniţiale, titluri şi pasaje din text cu roşu. Ornamente cu negru şi roşu (f. 1 r., 6 r., 13 r., 16 v., 21 v., 26 v., 31 v., 36 r., 44 v., 47 r., 50 r., 54 v. şi altele). Pe două coloane cu 40-42 rânduri pe coloană. Semiunciale. Legătură veche de lemn îmbrăcat în piele cu ornamente presate, în stare bună. Scris în Transilvania, la Ragla. Donaţia parohiei din Şoimus (Bistriţa-Năsăud). Însemnări: Coperta 1-a v. - "şi am scris eu Aron Zugravul cînd am fost la dascălul Samoil în casă". f. 1 r. - "Această sfîntă carte anume praznicelor am cumpărat eu o Moldovan Macavei cu patru florinţi pe sama besericii Soimuşului pentru ertarea păcatelor şi cine s-ar afla să o ieie de la beserică să fie afurisit de cei trei sute şi optsprezece sfinţi părinţi Anno 1778, luna lui octobrie 10 zile". f. 1 r. - [cu caractere latine] "Adeverinţia. Prin care se constată cumca coratorimea bisericească gr. cat. din Şoimuş în siedinţia tienută la 29 Iuliu 1905 fiind de faţia Ioan Baciu preot, Gregoriu Baciu prim curator, Flore Parcalab, fet. bis., Vasile Blaga, Vasile Moldovan, Mafteiu Luca, Ştefan Parcalab, Ioan Marian Baciu not. şedinţiei şi Vasile Ursa curator - a decis cumca aceasta carte se o doneze "Muzeului naţional" românesc din Sibiu. Şoimuş, la 29 Iuliu 1905. Ioan Baciu preot. gr. cat. - Ioan M. Baciu notariu - Grigore Baciu korator". f. 101 r. - "Si s-au scris de dascălul Samoil din Ragla Anul 1778 luna oct. 10 zile".
URI: http://hdl.handle.net/123456789/267
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000039-CMR.pdf52.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.