Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/268
Title: Protocolulu întru care scrie toate înălţatele poronci împărăteşti şi guberniceşti...
Keywords: istorie
istoria Transilvaniei
Issue Date: 1780
Description: Protocolulu întru care scrie toate înălţatele poronci împărăteşti şi guberniceşti... 1780 (f. 2 r.). Hârtie. 26 f. nenumerotate. 25X19,5 cm. Poruncile sunt scrise cu spaţii între ele, fără a se urmări vre-o uniformitate. Legătură veche de carton. Scris în Transilvania, la Cubleşu' românesc. Însemnări: f. 1 v. "Hs. anviatu. Anu domnului 1789... sufletele vii în satu Cubleşu românescu doo sute şi şese".
URI: http://hdl.handle.net/123456789/268
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000037-CMR.pdf5.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.