Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/270
Title: Antologhion
Keywords: teologie
teologie ortodoxă
biserică
Issue Date: 1700
Description: Antologhion. Secolul XVIII (la f. 30 anii 1762, 1763, 1764, 1765). Hârtie. 57 f. nenumerotate. 15,5 X 9,5 cm. Lipsă foi la început şi sfârşit. Iniţiale şi titluri de capitole cu roşu, 16-17 rânduri pe pagină. Semiuncială. Legătură veche din lemn de brad îmbrăcat în piele, cu ornamentaţii geometrice şi florale. Scris în Transilvania. Însemnări: f. 1 r. - "Apa vavylonului zelynd tzara domnuluy aly alyluia, Akolo sezum sy plensem la..." [cu litere latine]; f. 19 v. - "... pomogai... Gheorghe din Bistra..."; f. 21 v. - 22 r. - "În luna lui ianuarie 30 de zile s-au ruptu s-au ruptu neaoa din Biharia şi au vinit Arieşul mare"; f. 30 v. - "1762, 1763, 1765, 1766"; la f. 7, 9, 19, 23, 31 etc. diverse însemnări.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/270
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000002-CMR.pdf7.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.