Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/273
Title: Osteneala de aur alui Samuil Rabi al iudeilor, al dascălului vădind şi mustrînd rătăcirea iudeilor. Întăi adecă din arăpească în latenească tălmăcindu-să limba, iară acum din cea latenească tălmăcindu-să limba în cea de opşte, adecă a elinilor grecească limbă. Dată afară cu cheltuiala prea cinstitului Kir Nicole Scurtul, în Lipsca Saxoniei, tipografia lui Preitcolp a. 1769. Iară acum s-au scris prin mine diacul Ghiaja Ioan Dănişanul
Keywords: teologie
Issue Date: 29-Nov-1781
Description: Osteneala de aur alui Samuil Rabi al iudeilor, al dascălului vădind şi mustrînd rătăcirea iudeilor. Întăi adecă din arăpească în latenească tălmăcindu-să limba, iară acum din cea latenească tălmăcindu-să limba în cea de opşte, adecă a elinilor grecească limbă. Dată afară cu cheltuiala prea cinstitului Kir Nicole Scurtul, în Lipsca Saxoniei, tipografia lui Preitcolp a. 1769. Iară acum s-au scris prin mine diacul Ghiaja Ioan Dănişanul. 1781, noiembrie, 29 (p. 144). Hârtie. 75 f. (3 f. nenumerotate + 72 f. numerotate). 21 X 15,5 cm. Titluri, iniţiale şi pasaje din text cu roşu. Frontispiciu în negru şi roşu (f. 4 r.). Portretul lui Samuil Rabi cu roşu, verde şi negru (f. 4 v.). 18 rânduri pe pagină. Cursivă. Legătură veche de carton cu cotor şi colţare de piele. Scris în Transilvania. Donat Bibliotecii "Astra" în anul 1910 de către Virgil Nistor absolvent de teologie din satul Paloş (Tîrnava Mare) găsită fiind la preotul Emil Ghiajna, strănepotul copistului. Însemnări: Pe copertele interioare ca şi pe primele 3 file nenumerotate, diferite însemnări de naştere, moarte, împărţire de avere, reţete etc. ale popii Ioan Ghiaja datând din anii 1782-1819.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/273
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000025-CMR.pdf21.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.