Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/275
Title: Minunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu
Keywords: teologie
teologie ortodoxă
biserică
Issue Date: 1790
Description: Minunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. 1790 (f. 220 şi 223). Hârtie. 224 f. (1 f. nenumerotată + 220 f. numerotate + 3 f. nenumerotate). 23 X 17,5 cm. Iniţiale, titluri şi pasaje din text cu roşu. 16 rânduri pe pagină. Cursivă. Legătură veche din lemn îmbrăcat în piele. Scris în Transilvania la Sadu. Însemnări: f. 1 - "Această carte ieste alui Bucuru Băra din Răşinariu, anulu 1887, Iunie 13" [cu litere latine] "Scris-am eu Manu Băra". "Scris-am eu... Crăciun ot satu Eieni ca să ştie cînd am venit în sat Răşinaru. Leat 1819 april 21". "Băncilă Petru".; f. 22-221 - "Aceşti Trataj în care se cuprind o parte din Minunile Preacestii depre cum s-au găsit într-un izvod scris cu mîna. Aşa am şi scris nimica adăogînd nici scăzînd. Iar cei ce vă veţi învrednici a ceti şi veţi afla ceva greşit în cuvinte sau slove, îndreptaţi şi iertaţi ca şi voi să aflaţi iertăciune de la lesne iertătorul Dumnezeu. 1790 Eu Ioan Hanea din Sad, dascăl fiind în Sad".; Coperta 2-a r. "Pătru Băra" - "Scris-am eu Ioan Droc".
URI: http://hdl.handle.net/123456789/275
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000035-CMR.pdf59.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.