Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/285
Title: Straştnic
Keywords: teologie
biserică
biserica ortodoxă
Issue Date: 16-Mar-1820
Description: Straştnic. 1820, martie, 16 (f. 2 r.). Hârtie. 128 f. (3 f. nenumerotate + 242 p. numerotate + 3 f. nenumerotate). 23 X 22,5 cm. Numerotare greşită prin repetare la p. 122 şi 205. Spaţii lăsate libere pentru ornamentare. Iniţiale, titluri şi pasaje din text cu roşu. Ornamente în roşu, verde, galben, negru (p. 15, 28, 66, 81, 82, 89, 99, 102, 107, 117, 122, 128, 129, 156). 32 până la 40 rânduri pe pagină. Cursivă. Legătură de carton îmbrăcat, parţial, în pergament ornamentat. Scris în Transilvania, la Cernat. Donaţia lui Nicolae Petra-Petrescu. Însemnări: f. 1 v. - "Acesta carte o dăruesc D-lui Nicolau Petra-Petrescu Dirigentul filialei "Albina" din Braşov. Şi am cetit tote rugăciunile de deslegare, ca se nu se mai judece cu Mucenicul George pentru ea. Cernatul inf. la 23 februare 1902. Ioan Popa, paroh gr. or." (cu litere latine); f. 2 r. - "Această sfîntă şi Dumnezeiască carte să numeaşte Straştnic s-au cumpărat de Dumnealor C[instiţii] parohiani ai... Cernatului unde să prăznuiaşte Hramul S. M. Mucenis Gheorghie, cu florinţi nemţeşti 4 adecă patru nemţeşti şi 6 criţari socotindu-să hîrtia şi văpseala şi luminile cîte s-au ars pănă au scris această carte şi s-au scris la Anul 1820. S-au început la luna lui Fevruarue în 12 zile şi s-au săvîrşit la 16 zile ale lunii lui Martie, de mai jos iscălitul şi s-au cumpărat fiind Dumnealui Ioan Cătană Gorman şi Dumnealor Timara şi Stan Bularca şi Ioan Ichim şi Ioan Şărban şi Andrei Cătană fiind aceşti oameni juraţi la Sfînta Bisearică a Hramului mai sus însemnat. Şi cine ar îndrăzni a o înstrăina de la această Sfîntă Bisearică să aibă a se judeca cu Sfîntul M. Mucenic Gheorghie şi să fie într-un loc cu Iuda. Sau de ar îndrăzni să tae foaia aceasta de aicea. S-au scris această Sfîntă carte prin osteneala mea smeritul între dascăli la Anul şi zioa mai sus. Simion Călborean "Fiind Eu Slujitor şi Paroh la această Sfîntă Bisearică Mihail Căriacăş". Coperta 2-a r.: "Această fericită şi prea sfîntă carte ce să chiamă Straştnic s-au scris de chiar mîna mea Smeritul între Dascăli Simion Călborean, fiind eu Dascăl la Cernatul de jos".
URI: http://hdl.handle.net/123456789/285
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000040-CMR.pdf66.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.