Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/286
Title: Miscelaneu
Keywords: teologie
biserică
Issue Date: 1823
Description: Miscelaneu. 1823 (f. 2). Hârtie. 243 f. (8 f. nenumerotate + 231 f. numerotate + 4 f. nenumerotate). 22 X 17,5 cm. Iniţiale şi titluri de capitole cu roşu. 25 rânduri pe pagină. Cursivă. Legătură veche din lemn îmbrăcat în piele, deteriorată. Scris în Transilvania, la Avrig. Achiziţionată de bibliotecă, în 1969, de la Maria Spiridon din Avrig. Însemnări: Coperta 1-a v. - "Această carte iaste a lui Ioan Post din Avrig şi iaste cumpărată la Anul 1835, ianuarie, 8 zile". Coperta a 2-a r. - "Această carte o au făcut şi noau scris Ioan Mihai din Avrig." f. 3 r. (nen.) - f. 8 v. (nen.) - "Scara cărţii"; f. 1 r. - f. 112 v. - [Povestiri religioase]; f. 119 r. - f. 141 r. - "Îndreptarea păcătoşilor"; f. 141 r. - 1. 150 v. - "Arătarea chipului"; f. 151 r. - f. 176 v. - "Istoriile sfîntului Varlaam"; f. 176 v. - f. 189 v. - "Descoperirea Sfintei şi Dumnezeeştii Leturghii"; f. 190 r. - f. 230 num. + 4 f. nen. - "Teologhicească sfătuire".
URI: http://hdl.handle.net/123456789/286
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000045-CMR.pdf59.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.