Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/289
Title: Miscelaneu
Other Titles: Imnuri religioase
Cronologie şi însemnări
Rugăciuni
Zodiac
Rugăciuni
Keywords: teologie
biserică
Issue Date: 1810
Description: Miscelaneu. 1810-1843 (f. 11 r., coperta 2-a r.). Hârtie. 72 f. nenumerotate. 18,5 X 15 cm. Lipsesc file la început şi sfârşit. Iniţiale şi titluri cu roşu şi negru. Diferite chipuri de sfinţi şi desene florale (f. 10 r., 13 v., 14 r., 59 v.; semne de zodie: f. 43, 44, 45, 58). 19-22 rânduri pe pagină. Cursivă. Legătură veche din carton şi piele. Scris în Transilvania. Însemnări: Coperta 1-a v. - "Această carte a fostu o carte cinstită şi omenită şi o fostu /p/saltire şi o fostu alui Nicolaie a Dumitraşcului... eu iscălitu amu scrisu aice Maniu Cîrste că şi eu am fostu scolatecu bunu şi m-am învăţatu toate cele şi psaltire şi ceaslovul l-am învăţatu şi la catihis..."; f. 12 - "La anul 1830 au ni/n/su o zăpadă mare de la vinerea mare şi nu s-au dus mai dusu pînă la Blagoveştenii /?/ şi au fostu geru mare şi au muritu oamenii şi vitele de geru."; "La anu 1829 s-au clătitu pămîntu în luna lui noembrie 14 zile pe noapte aşa de tare de s-au sudomitu multe cetăţi şi sate."; f. 14 r. - "La luna lui iulie în 15 zile amu primitu de la cumnatulu Coman 15 zloţi şi atuncea după moartea maicii am primitu 30 de zloţi, face 45 zloţi." "La anulu 1846 la luna dechembrie în 3 şi în 4 zile au bătut vîntu de no o descoperitu căsile şi şurile şi multe le-o risipitu. Pagubă mare am avut şi boală multă."; f. 14 v. - "La anul 1829 s-o clătit pămîntu în luna lui noembrie în 14 zile pe noapte şi aşa să-o cutremurat de tare de s-au risipitu multe beserici şi o ţinut multă vreme."; "La anul 1830 au ni/n/su o zăpadă mare la vinerea mare şi nu s-o mai dus pînă la Blagoveştenie (?) şi au fost... mare de au murit şi oameni şi vite în trum."; f. 15 r. - "La anu 1841 i-amu dat 2 copuri de cucuruz lui Maniu lui Vlad şi lui Haiducu a treia zi de Bobotează. Maniu Cîrste."; "1842 i-am dat 12 copuri pe vaci la Maniu în 28 zile".
URI: http://hdl.handle.net/123456789/289
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000017-CMR.pdf16.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.