Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/292
Title: Extractul Biblii şi al Istorii cules şi aşezat prin Ioan Varheghi popa Mădăraşului din Cîmpie al cinstitului scaun Murăş din marele Prinţipat al Ardealului, ca un praxiş de învăţătură poporului său. Dat din Decretumurile legii date şi revellate prin Pr/o/roci şi prin Apostoli cu puţintele întăriri al Dascălilor beseariceşti. La anul 1838 zi întîie a lunii lui fevruarie
Keywords: teologie
biserică
istorie
Issue Date: 1-Feb-1838
Description: Extractul Biblii şi al Istorii cules şi aşezat prin Ioan Varheghi popa Mădăraşului din Cîmpie al cinstitului scaun Murăş din marele Prinţipat al Ardealului, ca un praxiş de învăţătură poporului său. Dat din Decretumurile legii date şi revellate prin Pr/o/roci şi prin Apostoli cu puţintele întăriri al Dascălilor beseariceşti. La anul 1838 zi întîie a lunii lui fevruarie. 1838, februarie, 1 (f. 1 r.). Hârtie. 197 f. (2 f. nenumerotate + 394 p. numerotate + 1 f. nenumerotată). 39,5 X 23,5 cm. Greşeli la numerotare: p. 75 şi 76 se repetă, de la 331 sare la 333, de la 336 la 338, de la 381 la 383). 36-37 rânduri pe pagină. Semiuncială. Legătură veche din tablă de alamă. Scris în Transilvania, la Mădăraşul de Cîmpie. Notă: Anul de pe foaia de titlu e scris cu altă cerneală. Se pare că s-a şters un prim an - 1842 - şi apoi s-a datat 1838. Însemnări: f. 1 v. - "Transponitur Parocho Rev. Theodoro Baldi per revisione et depromenda opinione. Claudiopoli die 29 Octobris 1842. Nicolaus Eppis. Transsilv."; f. 2 v. - "Extractus Biblico Historicus Parochi Ioannis Varhegyi de M. Madaras ex...".
URI: http://hdl.handle.net/123456789/292
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000041-CMR.pdf82.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.