Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/295
Title: Pravilă pre scurtu
Keywords: legislaţie
regulament
Issue Date: 1694
Description: 1694 (f. 173 v., resp. 175 v.). Hârtie. 179 f. (173 f. numerotate + 6 f. nenumerotate). 19 X 14 cm. Numerotat greşit de la f. 122 sare la f. 124 şi de la f. 173 la f. 175. Lipsesc la sfârşit câteva file cu cuprinsul. Iniţiale şi titluri de capitole cu roşu. Ornament cu roşu (f. 1). 15 şi 16 rânduri pe pagină. Semiuncială. Legătura lipseşte. Scris în Transilvania. Însemnări: f. 10 - f. 18 - "Această sfîntă pravilă au cumpărat popa Mihai din Brănişca şi au dat pre ea 7 florinţi şi un... şi au dat... Oprea Sandu 3 florinţi Morar Pătru... şi au dat de pomenire lui popa Mihai ca să aibă pomenire la sfînta biserică. Nimini să nu îndrăznească a o fura a o lua din mîna lui că să va afurisi au dintr-a pruncilor lui că au dat bani pre ea precum mai sus s-au scris lui popa Ion din... Ano 1765 aprilie 6 zile. Şi am scris eu Nicolae Zugravu fiind mărturisit Ion Diacul şi Mihai Diacul şi Lungu Pătru din Tîrnăviţa"; f. 175 resp. 173 - "Această Pravilă a scris-o pre sama popei Dănilă din Buruiene supt protopopia lui Daniil ot... 1694 octob. 9 Vasilie mold. Sturze au scris Oprea legătoriul au legat-o Olteanul din Racoviţa".
URI: http://hdl.handle.net/123456789/295
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000015-CMR.pdf30.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.