Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/296
Title: Al lui Ioan Dimitrie Constantin Voevoda Divanul lumii cu înţeleptul sau giudeţul sufletului cu trupul
Keywords: literatură
limba română
Issue Date: 15-Apr-1703
Description: "Al lui Ioan Dimitrie Constantin Voevoda Divanul lumii cu înţeleptul sau giudeţul sufletului cu trupul" (f. 11 r.). 1703, mai, 15 (f. 212). Hârtie 212 f. (205 f. numerotate + 7 f. nenumerotate). 19 X 15,5 cm. Iniţiale şi titluri cu roşu, 20 rânduri pe pagină. Semiuncială. Legătură veche de lemn îmbrăcat în piele cu ornamente geometrice şi florale. Scris la Ocna Sibiului, în Transilvania. Însemnări: f. 3 r. - 9 r. - "Această carte ce să numeaşte Divanul Lumii s-au cumpărat şi plătit cu bani de ai bisearicii zloţi 6 creţari 10 în anul [1]822, martie 28 - dar cine s-ar ispiti a o înstrăina de la s. Bisearică la a doua venire a lui Hs. să-i stea în loc de pîrîş... Bucur Droc D/ascăl/ în Răş/inari/. f. 30 r. - 57 r. - "Această carte ce se numeaşte Divanul Lumii iaste al Sfintei Biseareci cei neunite a Răşinariului ce iaste s. hramul Prea Cuvioasa Paraschiva dar cine s-ar ispiti a o înstrăina acelui om singur Hs. îi va sta împotrivă la ziua judecăţii fiindcă au golit Sfînta Bisearică de odor scump. Scris la Răşinari. Anul [1]825. Bucur Droc Das[căl]". f. 212 - "Coneţul cărţii, ai cărţii aceştiia: Msţa. Mai 15 zile, ai 1703: În zilele Craiului de Buda Iosif Leopold: Scris-am eu popa Ion din Vizogna (şi repetat cu cursiv: Scris-am eu popa Ioan din Vizocna)". Legat împreună cu mss."Înţeleptului Barnaba minunată arătare a vederii lui cu plidă tuturor". 1670 (f. 32 v.). Hârtie. 32 f. numerotate de la 1 la 32. 19X15 cm. Iniţiale şi titluri cu roşu, 23 rânduri pe pagină. Semiuncială. Însemnări: f. 1 v. şi f. 22 r. - cu unciale, în roşu, introdus între rândurile textului" "AUTOR S. B." f. 32 v. - "Naşterea împieliţării lui Hs. Dumnezeu cu laudă noao în anu 1814".
URI: http://hdl.handle.net/123456789/296
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000044-CMR.pdf58.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.