Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/303
Title: Extract din învăţătura dogmaticească
Keywords: teologie
biserică
poezie
literatură
Issue Date: 1800
Description: Secolul XIX. Hârtie. 92 f. nenumerotate. 18 X 11 cm. După f. 21, ruptă pe jumătate, urmează o filă albă. De asemenea albe şi filele 86-88. 16-20 rânduri pe pagină. Cursivă. Legătură veche de carton cu cotor şi colţare de piele, deteriorată. Scris în Transilvania la Răchita. Însemnări: f. 76 v. - 77 v. - Versuri cu subiect istoric semnate "Elie Eliseu Dăncilă, paroh la Răchita"; f. 78 r. - Versuri intitulate "Eifania frumos nume" datate "Sibiiu 23 Ianuar [1]882"; f. 85 v. - "Această dogmă iaste a taică-mieu paroh Ilisieu Dăncilă din Răchita şi mi-a dat-o mie pentru ca să învăţ candidatul de preoţie iară eu foarte frumos îi mulţumesc pentru ea. Ilie Ilintza" (cu ortografie ungurească); f. 78-86 şi 90-91 - versuri şi însemnări diverse, încercări de condei, socoteli etc.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/303
Appears in Collections:Carte românească manuscrisă

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA-CS-000011-CMR.pdf14.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.