Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-38 of 38 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1837[Sfintele şi dumnezeeştile liturghii a celor dintru sfinţi părinţilor noştri a lui Ioann Zlatoust a lui Vasilie cel Mare a prejdeosştenii tipărită în zilele prea înălţatului înpărat al Austrii Francisc Întâiul. Cu slobozenia înălţatului crăescului guberniu a tot Ardealului]-
1830Trista predică care la îngroparea Ecţelenţii sale Prea Luminatului şi Prea Măritului Domn Ioann Bobb de Kapolnak Monostor, al preînaltului stat din luntru crăiesc consiliar al strelucitului ord. înălţiatului imperator Leopold comendator in m. Prinţipat al Ardealului şi a părţilor înpreunate greco - catolic Episcop al Făgăraşului, întru vecinică pomenire a pre bunului episcop, şi părinte, din fiească dragoste în luna octombrie la 7 zile 1830 în s. mânăstire a Blajului sau cuvântat prin Teodor Pap de Ujfalu.Pap, Teodor
1830Vasilie cu mila şi darul lui Dumnezeu pravoslavnic episcop, de legea grecească ne - unită din Mare Principatul Ardealului.Moga, Vasile
1830Îndreptarea deregătoriilor de ţinerea sănătăţii de grije purtătoare şi a feţelor pe lângă contumaţii slujitoare cum sar putea marjinile hotarelor Monarhii Austrii apăra ca în biruinţa muscanului prin ţeri de obşte epidemiţe stăpânitoare boala cholera să nu poată străbate, au de sa întâmpla să străbată lăţirea ei a o înpedeca.-
1838Botanische Reise in das Banat im Jahre 1835, nebst Gelegenheits-Bemerkungen und einem Verzeichniss aller bis zur Stunde daselbst vorgefundenen wildwachsenden phaneroganen Pflanzen, sammt topographischen Beiträgen über den südöstlichsten Theil des Donau-Stromes im österreichischen KaiserthumRochel, Anton
1830BIBLIOTECĂ / ROMÂNEASCĂ / SAU / ADUNĂRI DE MULTE LUCRURI FOLOSITOARE, / ÎNTOCMITĂ / ÎN 12 PĂRŢI, ÎNTÂIA OARĂ TĂLMĂCITĂ DE PREA ÎNVĂŢAŢI BĂRBAŢI, / ŞI TIPĂRITĂ / PENTRU NEAMUL ROMÂ- NESC / PRIN / ZAHARIE CARCALECHI / IZVODITORIUL ACESTEI BIBLIOTECI. PARTEA III. Cu închipuirea prinţipului Mihai şi Iroului. La Buda. În Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei. 1830.-
1830Bibliotecă românească sau adunări de multe lucruri folositoare, întocmită în 12 părţi, întâia oară tălmăcită de prea învăţaţi bărbaţi, şi tipărită pentru neamul românesc prin Zaharie Carcalechi izvoditoriul acestei biblioteci - Partea IV : Cu închipuirea prinţipului Mihai şi Iroului-
1830Az Erdélyi polgári magános törvényekkel való esmeretségek... írta Sóósmezei Vajda László, Gubernialis Concipista, Tekintetes Nemes Belsö Szólnok Vármegyének Tábla Birája, és a Kolo'svári Királlyi Lyceumban a Hazai, és Büntetö Törvényeknek ideig-való tanitója 1824-ben - Harmadik könyve : a' perlekedés' rendéröl, 's abban elé-kerűlő törvényes lépésekről, és menedékekrol : Második rész, á tőrvényes menedékekrolVajda, László