Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10271
Title: Molitvenic acum întru acesta chip sau tipărit, întru întâia domnie, a Prea luminatului domn: Alexandru Scarlat Ghica Voevod cu blagoslovenia, şi osârdia, şi cu toată chieltuiala, sfinţii sale iubitoriului de Dumnezeu. Chir Partenie Episcopul Râm în Sfânta Episcopie a Râmnicului: La anii dela zidirea lumii 1768. Sau tipărit de Popa Gheorghie Atanasie vici Tip. Râm.
Keywords: carte românească veche
teologie
cărţi liturgice
molitvenic
Issue Date: 1768
Description: Molitvenic acum întru acesta chip sau tipărit, întru întâia domnie, a Prea luminatului domn: Alexandru Scarlat Ghica Voevod cu blagoslovenia, şi osârdia, şi cu toată chieltuiala, sfinţii sale iubitoriului de Dumnezeu. Chir Partenie Episcopul Râm în Sfânta Episcopie a Râmnicului: La anii dela zidirea lumii 1768. Sau tipărit de Popa Gheorghie Atanasie vici Tip. Râm. / Editor Partenie, Episcopul Râmnicului; tipograf Popa Gheorghie Atanasievici. Legătură: coperţi din lemn învelite în piele; păstrează urmele cheotorilor. Greşeli de numerotare: fila 143 e numerotată 144; fila 197 e numerotată 199; fila 199 e numerotată 197; fila 201 e numerotată 200. Însemnări: fila de gardă: Ex Libris Ladislau Dan Paroch infimu [...] etiam Confessationes (?) in Pago Zernest die 6 Decembris 842 Per Andream Dan absoluta Theologiae Cibiniensis; Gramatika Coronensis secunda anni Molitvelnic Romanesk impodobit cu condace (?) [...]; fila de gardă v: Astă [...] iaste începătura muntuirei noastră şi irătarea Maicii ceii din viac fiul lui Dumnezeu din fecioarii să faci şi [...] dorul vinel (?) vesteşte aceştia şi noi cu mare glas săi strigăm bucurăta plinirea rănduiala (?) ziditoriului. Sau scris prin mine Andreii Dan absolutus Theologiae Sibiu; Tmiszei Gloria Dei Gloria in [...] Deo; fila 2 nenumerotată: Să să ştie că acest Molitvenic; fila 3 nenumerotată: iaste al meu Ieresti (?) [...]; fila 4 nenumerotată: iere [...] şi nu lau; fila 1: [...] părintele Stancu (?) Mănăilă; fila 2: dreptul (?) ce [...] dela; fila 3: Bucureşti (?) [...]; fila 4: [...]; fila 5: [...]; fila 6: şi cela cela fura [...]; fila 7: Amăndo (?) înpreună (?) să dea ne erta [...]; fila 8: [...] bună pe e acesta; fila 9: ma[...]; fila 17: Să să ştie că acest Sfînt şi Dumnezeiesc; fila 215: Să să ştie că acest Sfânt Molitvenic; fila 216: la dăruit Sfintei beserici noastre [...]; fila 217: [...] lui Ioan [...]; fila 218: nire [...] şi [...]; fila 219: o trăi părintele Rad [...]; fila 220: pentru învăţătura [...]; fila 221: iară după ducerea lui din lumea aceasta; fila 222: neapărat să rămâie bisericii Zărneşti; fila 223: spre vecinica pomenire; fila 224: iară cine sar îndemna al fura au al; fila 225: înstreina să fie blestemat de; fila 226: sfinţii părinţi 318 din Nichia; fila 227: fiind preoţi parohelnic (?) Popa Rad [...]; fila 228: Popa Ioan Dan Popa Stan (?) [...]; fila 229: Popa Ioan Manoli (?) Popa Bratul [...]; fila 230: Anul 1791 die 7 November; fila de gardă: Hic libor este meus Pestis est Deus Cuius illum quesiveris nomen hic erit Ladislaus natur (?) et Dan vocatur hic Libor a me amatur quis illum furata[...] illa vocam (?); Ex Libris Ladislai Dan Parochi Comunitatis Zernest die 1816 Septembrie; fila de gardă v: Hic liber este meus pestis [...] quis illum querit nomen hic erit Andrea nasus Dan vocatus. Hic liber ame amatur quis illum furatur per ille vocatur fui fugis [...] Diabolu Crucem; nu [...] man [...] amen [...] Andreae; Hic liber est meus Testis (?). Observaţii: ilizibilă numerotarea paginilor 41, 42, 43, 44 (greşeli de numerotare); ştampilă dreptunghiulară cu textul Biblioteca „Astrei” (Asociaţiunea pentru lit. rom. şi cultura poporului român). Centrala Sibiu. Nr pe foaia de gardă; numeroase pete de ceară. Râmnic: Tipografia Episcopiei Râmnicului. (15), 1768. [4] f.; 355 f. ; 20 cm.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10271
Appears in Collections:Bibliografie românească veche

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000065_CRV_0001-0726.pdf386.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.