Bibliografie românească veche Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 243
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1802Teologie dogmatică, şi moralicească despre taina euharistiei, după învăţătura bunilor credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta Scriptură, SS: Părinţi, şi din trădania bisericii întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc aşezat, şi tipărit. Supt stăpânirea Prea Înălţatului Înpărat al Romanilor. Francişc al doilea, Craiul Apostolicesc, Mare Prinţip al Ardealului, şi celelalte. Cu blagoslovenia mării sale Prea Luminatului, şi Prea osfinţitului domnului domn. Ioann Bobb...Micu Clain, Samuil
1819[Carte folositoare de suflet despărţită în trei părţi dintru care cea din tâiu cuprinde învăţătură cătră duhovnic. A doao canoanele Sfântului Ioann Postnicul iară a treia sfătuire cătră cel ce să mărturiseşte. Tălmăcită din limba grecească. Și acum cu blagoslovenia şi toată chieltuiala prea o sfinţitului nostru Chirio Chirio Veniamin Arhiepiscopul şi Mitropolitul a toată Moldavia. Sau tipărit spre folosul cel de obște... În Tipografia Sfintei Mitropolii. În Iaşi. La anul dela Hs: 1819.]-
1784În numele a tot puternicului: pricina, pentru care sau făcut această scrisoare, să cuprinde îmtru aceasta Prefacerea Sinedului a Înpărăţiei Turceşti, pentru slobozenia cea mai de demult a neguţătoriei supuşilor creştini, şi înpărăteşti în Țara Turcească.-
1766Noi Maria Teresia din mila lui Dumnezeu Înpărăteasa Râmlenilor, rămasă văduvă, Crăiasa Țărilor Nemţeşti, Ungureşti Bohemii, Dalmaţii, Croaţii, Șlavonii, Galiţii, şi a Ludomerii. Arhipovăţuitoarea Austrii, Povăţuitoarea Burgundii, Știrii, Carintii, şi a Carniolii, Mare Prinţipul Ardealului, Marhio Moravii, Povăţuitoarea Brabanţii, Limburgii, Luxemburgii, şi a Ghelarii, Vurtembergii, a Slezii de Sus, şi de Jos, Mediolanului, Mantui, Parmii, Plaţenţii, şi a Cvaştelii, şi Povăţuirilor AuşviţiiTereza, Maria
1766Noi Mariia Terezia. din mila lui Dumnezeu rămasă văduvă înpărăt [...] Crăiasa Țării Ungureşti, Bohemii, Dalmaţii, Croaţii, Șlavonii, iproci: Arhi povăţuitoare Austrii, Povăţuitoarea Burgundii, Știrii, Carintii, şi a Carniolii, Mare Prinţipul Ardealului marhio [...] povăţuitoarea Brabanţii, Limburgii, Luxemburgii, şi a [...] Vurtembergii, a Silezii de Sus, şi de Jos-
1787Noi a Prea Înălţatei Cesaro Crăeştii şi Apostoliceştii Măriri, al domnului domn Iosif al doilea, al Înpăratului Romanilor, al Apostolicescului Crai, al Țărilor Nemţeşti, Ungureşti, şi Bohemii, a Marelui Prinţip al Ardealului iproci. Crăesc Gubernium, tuturor pace şi mila cesaro crăiască o vestim.-
1784Norma adecă rânduiala veniturilor Patrahirului care sau hotărât prin milostivul crăesc reşcriptum, adecă poruncă înpărătească, ce sau dat în 23 de zile a lui septembrie anul 1784 pentru lăcuitori neuniţi de lege grecească, fie cătane, fie provinţialişte, şi pentru popii lor.-
1785Noi al doilea Iosiv ajutând mila lui Dumnezeu ales Înpărat al Romanilor, pururea podovnic, Craiul Țării Nemţăşti, a Hierozolimii, a Țării Ungureşti, a Bohemii, Dalmaţii, Croaţii, Șclavonii, a Galiţii, şi a Lodomerii. Arhipovăţuitoriul Austrii. Povăţuitoriul Burgundii, şi a Lotaringii, Mare Povăţuitoriul Hetrurii, Marele Prinţip al Ardealului, Povăţuitoriul Mediolanului [...] Parmii iproci Habjburgului, Flandrii, Tirolului, şi a săcuilor iproci iproci. Înştiinţare facem prin aceasta cărora se cuvine...-
1787Nro. 885. A. 1787. Prefacerea poruncei Marelui Sultan, adecă a Înpăratului Turcesc cătră Voda Țării Rumâneşti, anume Nicolae Mavrogheni în ce chip va trăbui a lucra cu păstorii cei din Țara Ardealului.-
1782Iosif al 2: din mila lui Dumnezeu ales Înpărat al Rămlenilor pururea podomnic. Craiul Țărilor Nemţeşti, Ungureşti şi al Bohemiei, iproci Arhipovăţuitoriul Austriei, Povăţuitoriul Burgundiei şi a Lotaringiei, Mare Prinţip Ardealului, şi Șpanul săcuilor, iproci.-
1818Legiuire a prea înălţatului şi prea pravoslavnicului domn, şi oblăduitoriu a toată Ungrovlahia Io Ioan Gheorghie Caragea VV. Cu toată cheltuiala dumnealor Constandin Caracaş, dohtor, şi dumnealui Răducanul Cliceanul biv vel stolnic, şi dumnealui Dumitrache Topliceanul, biv vel sluger, tipărită în Privilegiata Tipografie a dumnealor ot Cişmeaua răposatului întru fericire Domn Mavrogheni din Bucureşti. 1818.-
1818[Moartea lui Avel de cel cu învăpăiată dragoste spre procopsirea neamului românesc prea învăţatul şi marele postelnic Alexandru Beldiman acum întâiu tălmăcită din limba franţozească în cea românească]Gessner, Salomon
1823Samuil Vulcan cu daru lui Dumnedeu greco - catholicu episcopu a Oradii Mari.Vulcan, Samuil
1818Milostiva inştrucţie pentru magistratualiştii, carii regulaţia urbarialicească o vor duce în săvârşire (execuţie).-
1814Nuntium-
1813Întru urmarea prea înaltei gubernialiceştii porunci după măsura stărilor înprejur a vremii când sar ivi ciuma, sprijinealele cele politiceşti ce vin de a să întrebuinţa asupra boalei acestia din capul al 6-lea a normativului celui ce despre paza sănătăţii la 4 noemvrie a. 1813 sub numărul 9146 sau dat la lumină, pentru ştiinţa tuturor prin aceste următoare să fac cunoscute.-
1803Vestire de spre partea al Înălţatului şi Prea lăudatului al Ardealului general militar comandant.-
1803Noi Francişc al doilea din mila lui Dumnezeu alesui Înpărat al Romanilor, Craiul Germaniei, Ungariei, Bohemiei, Galiţiei şi Lodomeriei, Arhipoveţuitoriul Austriei, Poveţuitoriul Burgundiei, şi Lotaringiei, Marele Poveţuitoriu a Toşcaniei şi celelalte.-
1799La Num. 4111. 1799. Odatoricească (officialis).-
1792Gherasim cu mila lui Dumnezeu, pravoslavnic Episcop al ne-uniţilor, în Mare Prinţipat al Ardealului.-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 243
 next >