Bibliografie românească veche Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 174
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1813[Sfintele şi Dumnezeeştile Liturghii acelor dintru sfinţi părinţilor noştri a lui Ioann Zlatoust a lui Vasilie cel Mare, şi prejde sştenii acum întru ales chip sau tipărit întru întâia domnie a Prea Luminatului domn Io Ioann Gheorghie Caragea Voevod cu blagoslovenia Prea Sfinţitului Mitropolit a toată Ungrovlahia chiriu chir Nectarie şi cu toată cheltuiala Prea Sfinţii sale iubitoriului de Dumnezeu chir Galaction Episcop Râm. În Sfânta Episcopie a Râm. leat 1813.]-
1826Logică care acum întâiu sau tălmăcit în limba patriei, cu îndemnarea Preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei Chir Grigorie: în zilele bine credinciosului şi luminatului nostru domn Grigorie Dimitriu Ghica Voevod, întral patrulea an al domniei mării sale. Și sau tipărit cu cheltuiala iubitoriului de Dumnezeu Episcop al Argeşului Chir Grigorie, de carele iaste şi tălmăcită. În Bucureşti. În Tipografia Sfintei Mitropolii în anul mântuirii 1826. De ieromonahul Stratomir tipograful.-
1826Orthoepia latina, latino - valachica, hungarica, germanica et serbo - valachica juxta gustum hodiernae paedagogiae in novum ordinem composita a Maniu Montan Nicolao, absoluto theologo Viennensi et in primaria regia normali schola Balasfalvensi primae classis magistro. Cibinii, typis Martini de Hochmeister, Caes. Reg. Priv. Typograph. et Bibliop. 1826.Maniu Montan, Nicolau
1826Grammatica daco - romana sive valachica latinitate donata, aucta, ac in hunc ordinem redacta opera et studio Joannis Alexi clerici Almae Dioeceseos g. r. c. Magno – Varadinensis in Caesareo Regio Convictu Viennensi alumni theologi absoluti. Viennae, apud Bibliopolam Josephum Geistinger. 1826.Alexi, Joannis
1819Orthographia romana, sive latino - valachica, una cum clavi qua penetralia originationis vocum reserantur per Petrum Májor de Ditsö Szent Márton, Archidiaconum dioecesis Fogarasiensi, Districtus Görgényensis, ac regium revisorem librorum budensem. Primum valachico idiomate concinnata, deinde in latinum translata.Maior, Petru
1824Istoria universală sau a toată lumea după întocmirea D. Pavel Kenghelaţ, Arhimandritul Mănăstirei Sfântului Gheorghie în Bănat, acum întâia oară pre limba Românească prefăcută şi aşezată de Ioann Teodorovici, la Beserica Greco-Românească din Pesta Paroh şi al Cinstitelor Consistorii din Buda şi Verşeţ Assesor - Partea IKenghelaț, Pavel; Kenghelaț, Pavle
1809Didahii adecă învăţături pentru creşterea fiilor la îngropăciunea pruncilor morţi culese de Petru Maior de Dicio Sânmartin paroh Sas Reghinului, şi protopop Gurghiului în Ardeal precum şi Înălţatul Crăescul Locumtenenţiale Consilium al Ungariei crăesc cărţilor revizor.Maior, Petru
1823Cultura bombiţelor sau învăţătura despre ţinerea şi creşterea omidelor sau goangelor de mătasă, ca o adeogare, mult folositoare, lângă ţinerea stupilor în magaţinuri-
1809Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi culese de Petru Maior de Dicio Sânt-Martin paroh Sas-Reghinului şi Protopop Gurghiului în Ardeal precum şi la Înălţatul Crăescul Locumtenenţiale Consilum al Ungariei crăesc cărţilor revizorMaior, Petru
1807Oglindă arătată omului înţelept, care cuprinde în sine vechile întâmplări cu pildă adusă, cumui de lipsă omului ase cunoaşte, şi celui de aproape îngăduit a fi din înţelepciunea sa. Scrisusau neamului pentru mărirea înainte, prin Nicolae Horga almintrile Popovici. Greco ne unitei legi parohul Seleuşului în slăvită varmeghia Aradului anul dela Hs 1801.Horga Popovici, Nicolae
1811Gratulaţie întru cinstea Prea o sfinţitului Domn Vasilie Moga episcopului neunit în m. Prinţipat al Ardealului sfinţit în Carloviţ la 23. aprilie, anno QVanDO peCVnIa MoX fatIs agItatVr InIqVIs SaCra papIrUs opIs sIn VbI soLVItVr aes.Barac, Ioan
1809Forma clerului, şi a păstoriului bun după învăţătura Domnului nostru Is Hs Născătoriului celui bun. Pilda ss: părinţi şi dascăli. Cu strădania Prea osfinţitului, şi Prea luminatului domn Exselenţia sa Ioann Bobb. Vlădicul Făgăraşului, a Prea Înălţatei Cesaro Crăeştii Mărimi statului sfeatnic din lăuntru, şi Ordului al ii: Leopold comendator. aşezatăBob, Ioan
1806Povăţuire cătră economia de câmp pentru folosul şcoalelor româneşti celor din Țara Ungurească, şi din părţile ei înpreunate. Cu milostiva îngăduinţă a înpărăteştii, şi cesaro - crăeştii, şi apostoliceştei măriri. nelegată cu 30 crei-
1808Hronica românilor şi a mai multor neamuri, încât au fost iale aşa de amestecate cu românii, cât lucrurile, întâmplările, şi faptele unora fără de ale altora nu se pot scrie pre înţeles, din mai multe mii de autori, în cursul de 34 de ani culeasă, şi după anii dela Naşterea Domnului nostru Is Hs alcătuită de Gheorghie Șincai din Șinca. Doctorul filosofiei, şi al teologhiei, fostul director al şcoalelor naţionalnice în toată Țara Ardealului...Şincai, Gheorghe
1806Istoria lucrurile, şi întâmplările românilor pre scurt aşezată, şi din mulţi vechi şi noi scriitori culeasă şi scrisă de părintele Samuil Clain, de Sad. Ieromonahul din Mănăstirea Sfintei Troiţă dela Blaj. Iară acum în Buda la Crăiasca Tipografie a Universităţii din Peşta, cenzor, şi revizor cărţilor româneştiMicu (Clain), Samuil
1805Elementa linguae daco - romanae sive valachicae emendata, facilitata, et in meliorem ordinem redacta per Georgium Sinkay de eadem, aa. ll. philosophiae, & ss. theologiae doctorem, scholarum nationalium valachicarum in Magno Transylvaniae Principatu primum, atque emeritum directorem, nunc penes regiam universitatis pestanae typographiam typi correctoremŞincai, Gheorghe
1805Patimile, şi moartea a Domnului, şi Mântuitorului nostru Is Hs. în stihuri alcătuite de Vasilie Aaron advocat jurat în M. Priv. al Ardealului. Cu slobozenia celor mai mari. Tipărită cu toată cheltuiala d. chiriu Constantin Bogici. Braşov. În tipogr. lui Gheorghie de Șobel. Prin Mihail dir. 1805.Aaron, Vasilie
1805Orthographia latino valachica-
1804Epistola Georgii Sinkai de eadem ad spectabilem, et clarissimum virum Ioannem de Lipszky, capitaneum caesareo - regii regiminis eqvestris hungarici, quondam vecseyani, nunc hasso-homburgensis, mappae geographicae provinciarum ad s. Coronam Regni Hungariae pertinentium elucubratoremŞincai, Gheorghe
1803Bucoavnă pentru învăţătura pruncilor. Ce cuprinde întru sine rânduiala vecernii şi a utrenii şi a sfintelor liturghii, cu priceasnele de preste săptămână. Și la praznice înpărăteşti, greceşte şi româneşte. Și cele zece porunci ale lui Dumnezeu şi alte învăţături creştineşti-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 174
 next >