Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10276
Title: Triodion ce să zice trei cântări ce are întru sine slujba sfântului şi marelui post. Acum întru acest chip tipărită, întru întâia domnie de Ungrovlahia, a Prea luminatului şi Prea înălţatului Domn, Io Grigorie Alexandru Ghica Voevod cu blagoslovenia şi toată cheltuiala Prea Sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei, Chir Grigorie în Tipografia Sfintei Mitropolii în Bucureşti. La anii dela zidirea lumii 7276. Sau tipărit de prea plecatul între ieromonahi, Grigorie Tip.
Authors: Mitropolitul Ungrovlahiei, Grigorie
Keywords: carte românească veche
teologie
cărţi liturgice
triod
Issue Date: 1769
Description: Triodion ce să zice trei cântări ce are întru sine slujba sfântului şi marelui post. Acum întru acest chip tipărită, întru întâia domnie de Ungrovlahia, a Prea luminatului şi Prea înălţatului Domn, Io Grigorie Alexandru Ghica Voevod cu blagoslovenia şi toată cheltuiala Prea Sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei, Chir Grigorie în Tipografia Sfintei Mitropolii în Bucureşti. La anii dela zidirea lumii 7276. Sau tipărit de prea plecatul între ieromonahi, Grigorie Tip. / Grigorie, Mitropolitul Ungrovlahiei; tipograf Grigorie. Greşeli de paginaţie: fila 4 e numerotată 3; fila 92 e numerotată 90; fila 130 e numerotată 131; fila 145 e numerotată 148; fila 205 e numerotată 210; fila 206 e numerotată 204; fila 207 este nenumerotată; fila 208 e numerotată 206; fila 210 e numerotată 208; fila 211 e numerotată 209; fila 227 e numerotată 230; fila 228 e numerotată 229; fila 229 e numerotată 230; fila 232 e numerotată 238; fila 278 e numerotată 279; fila 293: fila 316 e numerotată 315; fila 377 e numerotată 337; fila 398 e numerotată 394; fila 402 e numerotată 401; fila 410 e numerotată 418; fila 411 e numerotată 419; fila 412 e numerotată 411; fila 430 e numerotată 431; fila 437 e numerotată 436; fila 439 e numerotată 421; fila 440 e numerotată 422; fila 441 e numerotată 423; fila 442 e numerotată 424; fila 443 e numerotată 425; fila 444 e numerotată 426; fila 445 e numerotată 427; fila 446 e numerotată 428; fila 447 e numerotată 441; fila 448 e numerotată 446; fila 449 e numeotată 447; fila 450 e numerotată 440; fila 451 e numerotată 449; fila 452 e numerotată 450; fila 462 e numerotată 492; fila 467 e numerotată 466; fila 469 e numerotată 468. Legătura: coperţi din lemn învelite în piele; se mai păstrează urmele cheotorilor. Însemnări: fila de gardă v: Să să ştie de [...] au răposat [...] logofătul [...] la leat 1805 decemb (?) 13 miercuri la 2 ceasuri din zi şi dintru ca să fie spre pomenire vecinică am însămnat eu daoa zi ni (?) va ceti să zică Dumnezeu să earta (?); Să să ştie de [...] au răposat Tulug (?) logofătul [...] la leat 1805 [...] 13 [...] la 2 ceasuri din zi şi pentru dea să fie spre pomenirea vecinică am însămnat (?) eu doao zi ni (?) va ceti să zică Dumnezeule să erti; fila 1 nenumerotată: Mutat Săcătate [...]; fila 2 nenumerotată: Acest Triod sau cum; fila 1: de Văsăl(ie); fila 2: pentru fecior lu şi [...]; fila 3: eftin (?) pentru pomenirea; fila 4 [3]: 1784 (?); fila 5: biseri cruce (?) la [...] sau dat spre pomeniria; fila 6 [...]; fila 16: Sa [...]; fila 57 v: Scrisam acest [...] la veleat 1803 zile (?) şi au însămnat ca să să ştie; fila 116 v: Să să ştie că la veleat 1804 ghenar 28 joia la 5 (cea)suri din zi au răposat prea iubit fratele nostru Ioan (?) şi pentru ca să să ştie am însămnat eu [...]; fila 208 v: Să să ştie că la veleat 1804 lunea 19 în duminca lăsatului de săc de postul Apostolilor sau cununat [...] bădiţa Costa (?) cu fănica (?) şi sau spov: (?) Manolache (?) [...] şi cau fost [...] Sturza şi pentru ca să ştie [...] sora [...]; fila 209: Şi [..] întru acelu ano 1804 august 21: sau cununat [...] văru Dumitrache [...] cu [...] teoşoara (?) [...] au fostu [...]; fila 209 v: mosu Iordache Crucer (?) [...] ban şi au însămnat ca să să ştie; fila 224 v: Să să ştie că în zilile pre înălţatului şi prealuminatului domn Alexandru Constandin Moruz vvo întru a doilea domnie; fila 225: a Măriei sale la veleat 1809 august 28 luni seara la un ceas de noapte [...] pre dulcile nostru părinte şi pentru; fila 225 v: ca să ştie au însămnat însă pre care să va întâmpla a ceti acest măsiaj (?) şi multă vreme de va treci întro ca să zici să pome; fila 226: neşte Dmne Isuse Hrse pre răposatul robul tău Ştefan întru înpărăţia ta şi odihneşte pre dânsul după marea mila ta; fila 292 v: Aceasta Sfântă carte anume Triod este alui Vasilie Tătarul şi sau cupărat derept 25 lei şi au dat eu tătarul 14 lei şi eftim săi zoti (?) 8 lei că ne fie pomană şa [...]; fila 293: [...] sărilor noştri; fila 294: Erei [...]; fila 435: Să să ştie că la veleat 1800 săpt (?) 2 sau sfinţit biserica noastră de prea osfinţia sa părintele; fila 435 v: Viniarmin episcopul Romanului şi pentru ca să să ştie am însămnat întru acest Triod; coperta 3: fila 470 a fost lipită pe coperta 3, însemnările s-au păstrat fragmentar. Observaţii: fila 57 s-a păstrat fragmentar: textul lipsă a fost întregit sub formă manuscris; coperta 3 ştampilă cu următorul text: Anticariat Sibiu Lei 500; numeroase pete de ceară pe mai multe file; fila 470 s-a păstrat fragmentar. București: Tipografia Sfintei Mitropolii, 1769. [2] f.; 470 f.; 32 cm.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10276
Appears in Collections:Bibliografie românească veche

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000390_CRV_0001-0956.pdf220.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.