Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10295
Title: Dumnezeeştile Liturghii a celor dintru sfinţii părinţilor noştri Ioann Zlatoustul, Vasilie cel Mare, şi a prejde sştenii acum a doao oară tipărite: supt stăpânirea Prea Înălţatei Înpărătesei Râmlenilor, Prinţesii Ardealului. Iproci, Dmnei Dmeni Mariei Teresii cu blagoslovenia celor mai mari. În Tipografia Mănăstirii: Bunei Vestiri: în Blaj. Anii dela Hs 1775. De Petru Papa vici Râmniceanul tipograful.
Keywords: carte românească veche
teologie
cărţi liturgice
liturghie
Issue Date: 1775
Description: Dumnezeeştile Liturghii a celor dintru sfinţii părinţilor noştri Ioann Zlatoustul, Vasilie cel Mare, şi a prejde sştenii acum a doao oară tipărite: supt stăpânirea Prea Înălţatei Înpărătesei Râmlenilor, Prinţesii Ardealului. Iproci, Dmnei Dmeni Mariei Teresii cu blagoslovenia celor mai mari. În Tipografia Mănăstirii: Bunei Vestiri: în Blaj. Anii dela Hs 1775. De Petru Papa vici Râmniceanul tipograful. / Tipograf Petru Papavici Râmniceanul. Ed. a 2-a. Note: Greşeli de paginaţie: p. 136 e numerotată 135. Legătura: coperţi din carton învelite în piele; coperta 1: scena Răstignirii încadrată de unchenar cu motive florale şi geometrice. Însemnări: coperta 2: Pentru posterior (?) În anul 1908 a nins în 20 octombrie tota diua asa încât era acoperit pământul de omet ca iarna care se topit a 3 […] apoi a […] apă […] apoi […] lungi sau […]; fila de gardă 1 de la sfârşitul cărţii: Nota. In anul 1906 – dilele 25, 26 si 27 septembrie au fost venturi reci cu omet – reci ca iarna – pre munţi a nins – şi la ţiara au venit (?) fulgi deşi de omet – anul a fost bogat [...] a nutretiu pentru vite [...] care au fost [...] omide; Nota. In tabernaclu se află potirul nou si ciboriul cel nou si cel vechi, 2 sentii de [...] si sticla de piatră [...] ss Liturghie; fila de gardă 2 de la finalul cărţii: [...] Iarna anului 1900 a fostu blanda cu pucinu ometu. In acestu anu din unele controverse iscate intre popor si intre docentele (?) I. Timisiu din diua de anulu nou 1/13 ianuar pana in 28 ianuar au fostu cassate parastasele aducanduse numai prescura singura (?) la beserica. Pre la boboteza in anulu acesta nu au facutu oamenii colaci pentru preotu în loculu aceleia a datu 10 [...]. Iarna anului 1901 şi 1902 [...] a fostu blonda si fara omatu; fila de gardă 2 v de la sfârşitul cărţii: In 12 Iuniu an 1902 – la 6 ore dupa amediadi a fostu [...] paraului dein comuna [...] dein ruperea de nouru care a causatu pagube mari – vedile acele pre paretele ultim ale Evangelei; Asemene inundare a fost si în 21 aug. 1913; coperta 3: Nr. Circular epp din 6 Februar an 1897 N 10 si expune ca eclesiele suntu scutite de darea comunală (községi [...]) pre basea articl de le XXII (22) din 1886, 138. Observaţii: p. 131 e numerotată de două ori; coperta 3 anexat un bilet cu următorul text: Anticariat Sibiu Lei 563; numeroase pete de ceară pe mai multe file. Blaj: Tipografia Mânăstirii Bunei Vestiri, 1775. :[2] f.; 223 p. ; 19 cm
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10295
Appears in Collections:Bibliografie românească veche

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000341_CRV_0001-0230.pdf102.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.