Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10346
Title: Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie care sau tipărit acum în zilele Prea înălţatului domn, şi oblăduitoriu a toată Țara Rumânească Io Alexandru Ioan Psilanti Voevod. Cu blagoslovenia şi cu toată cheltuiala purtătoriului pravoslavii Prea Sfinţitul Chir Grigorie Mitropolit a toată Țara Rumânească şi exarhu plaiurilor. Acum întracestaş chip tipărită şi diortosită în scaunul domniei în Bucureşti în Tipografia Mitropoliei. La anul dela spesnia lumii 1775. De Dimitrie Petrovici Bucureşti.
Keywords: carte românească veche
teologie
cărţi liturgice
evanghelia
Issue Date: 1775
Description: Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie care sau tipărit acum în zilele Prea înălţatului domn, şi oblăduitoriu a toată Țara Rumânească Io Alexandru Ioan Psilanti Voevod. Cu blagoslovenia şi cu toată cheltuiala purtătoriului pravoslavii Prea Sfinţitul Chir Grigorie Mitropolit a toată Țara Rumânească şi exarhu plaiurilor. Acum întracestaş chip tipărită şi diortosită în scaunul domniei în Bucureşti în Tipografia Mitropoliei. La anul dela spesnia lumii 1775. De Dimitrie Petrovici Bucureşti. / Editor Grigorie Mitropolitul Țării Românești; tipograf Dimitrie Petrovici. Note: Legătura: coperţi din carton recent. Însemnări: fila 1: Această Sfântă Evanghelie ce să ştie că sau dat la Sfânta Biserică; fila 2: unde iaste hramu Prea Sfintei de Dumnezeu Născătoarea şi fără de; fila 3: Feciaoră Maria adecă a Adormirii la biserica [...]; fila 4: de domnul jupânul [...] Gheorghie şi de jupâna Stana; fila 5: înpreună şi de fii dumnelor care la Pomelnicul Sfintei Biserici să ; fila 6: să vor pune şi să vor şi cu mic cu numele lor să fie toţi pomeniţi întru; fila 7: vecinica pomenire iară cari sar afla să o [...]; fila 8: Sfântă biserică să fie afurisit de 318 sfinţi părinţi [...] cine sar afla a o înstreina; fila 9: afară din neamul meu şi iară să să ştie că cu 7 bani sau cunpărat florinţi 9; fila 10: adecă florinţi noao în slovă Anu dela Hs [...] Februarie 12 1783; fila 11: Această Sfântă Evanghelie fiindcă (?) besrica pomenită mai înapoi; fila 11 v: rămăsese fără preotu ca să nu să [...] această; fila 12: hărăzire părintească spre păstrare pănă la vremea; fila 12 v: de lipsă sau fost luat la mila mea necăjitul; fila 13: Înainte şi acum vine [...] Dumnezeu a alege şi răzui (?); fila 13 v: iarăş preot la această Sfântă Biserică spre vestirea; fila 14: cuvântului lui Dumnezeu şi spre vecinica pomenire a nea-; fila 14 v: mului aceşti hărăziri sau dat iarăşi la ceastă Sfântă; fila 15: biserică spre lauda lui Dumnezeu de unde să nu aibă voie a; fila 15 v: streina nimeni afară de neamul hărăzitoriului; fila 16: Dumnezeu (?) în mâna preotului acum slijitoriul Mihai [...]; fila 16 v: paroh aceştii [...] de mine preotul; fila 17: George [...] paroh acum la satul Poiana (?) Sărată. 845 februarie 22. Observaţii: fila 177 v ştampilă cu textul: Anticariat Sibiu Lei 500. București: Tipografia Sfintei Mitropolii, 1775. [4] f.; 177 f. ; 30 cm.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10346
Appears in Collections:Bibliografie românească veche

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000377_CRV_0001-0370.pdf387.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.