Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10417
Title: Triodion acum întâiu aşezată şi tipărită, după rânduiala Besearicii Răsăritului. Supt stăpânirea Prea Înălţatei Înpărătesei Rămlenilor Prinţesei Ardealului. Iproci Doamnei Doamnei Mariei Teresii cu blagoslovenia celor mai mari. Tipărită în Blaj în Tipografia Mânăstirii Bunei Vestiri. Anii dela Hs 1771.
Keywords: carte românească veche
teologie
cărţi liturgice
triod
Issue Date: 1771
Description: Triodion acum întâiu aşezată şi tipărită, după rânduiala Besearicii Răsăritului. Supt stăpânirea Prea Înălţatei Înpărătesei Rămlenilor Prinţesei Ardealului. Iproci Doamnei Doamnei Mariei Teresii cu blagoslovenia celor mai mari. Tipărită în Blaj în Tipografia Mânăstirii Bunei Vestiri. Anii dela Hs 1771. Ed. 1. Note: Greşeli de paginaţie: fila 28 e numerotată 26; (după fila 64 se reia numerotarea de la fila 55); fila 142 este numerotată 141; fila 197 e numerotată 196; fila 202 e numerotată 200; fila 236 e numerotată 235. Legătura: coperţi din lemn legate în piele; coperta 1, în chenar format din motive geometrice încadrează scena Răstignirii; se mai păstrează urmele cheotorilor. Însemnări: fila 1 numerotată: [...] această [...]; fila 14: Ioan Domsa. Ioan Domsa; fila 19 v: 23 III 946 [...] preot; fila 59 v: Anno 1776 Demetrius; fila 66: Acest Triodion sau; fila 67: dat din mila [...]; fila 68: bisearicii unite; fila 69: din sat Pedelca var-; fila 70: meghia Bălgradului prin; fila 71: mine Iacov Aron; fila 72: annul 17 [...] 15 Aprilie; fila 76 v: Anno 1794; fila 91 v: Teodor [...] preot [...]; file 98: Demetrius 1778; fila 111 v: Marica curată Dumnezeule; fila 120: Traien preot; fila 146 v: 26 III 944 [...]; fila 147: 31 III 946 [...]; fila 159: 30/III 968 [...]; Traian preot; 15/IV 1959 [...]; 22/III 1961 [...]; fila 162: 30/III 1900 [...]; fila 162 v: 15/IV 959 [...]; fila 163: 18/III 953 [...]; 7/IV 1954 [...]; fila 163 v: 3/IV 1957 [...]; fila 165: 3/IV 1957 [...]; fila 165 v: 18/IV 1956 [...] Theodor; 2/IV 952 Theodor; 18/III 953 [...]; fila 166: 30/960 [...]; 15/1959 [...] Theodor; 11/IV 1951 T. Maier; 22/III 1961 [...]; p. 166 v: 22/III 1961 [...]; fila 167: 30/III 1960 [...]; 30/III 1955 T. Maier; 11/IV 1951 T. Maier; 15/IV 958 T. Maier; fila 170 v: 22/III 1961 [...]; fila 176: Demetrius 1777; fila 176 v: 20/IV 956 T. Maier; fila 177: 20/IV 1956 T. Maier; 24/III 1961 T. Maier. Observaţii: fila 237 e păstrată fragmentar; coperta 3, ştampilă cu textul Anticariat Sibiu Lei 750; numeroase pete de ceară pe multe file. Blaj: Tipografia Mânăstirii Bunei Vestiri, 1771. [2] f.; 237 f. ; 34 cm.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10417
Appears in Collections:Bibliografie românească veche

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000312_CRV_0001-0498.pdf484.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.