Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/10725
Title: Carte de învăţături creştineşti. Despre deşertăciunea lumii, şi datoria omului în fieşte ce stat din SS: Scripturi culese, şi întărite pre scurt pentru mai lesne înţălegerea, şi procopseala, pre limba Rumânească aşezată de Prea o Sfinţitul, şi Prea Luminatul Domn Exelenţia Sa Ioann Bobb. Vlădicul Făgăraşului, şi a Prea Înaltei Cesaro Crăeşti mărimi sfetnic din lăuntru. Tipărită în Blaj la Mitropolie. Anul dela HS 1806. (Cu cheltuiala, şi Tipariul Seminariului) - [Vol. 2]
Authors: Bob, Ioan
Keywords: teologie
literatură
literatură religioasă
carte românească veche
Issue Date: 1806
Description: 4 file nenumerotate + 414 p. ; 22 cm. Legătură: lipsă coperţi şi cotor, se află în folie de protecţie. Însemnări: p. 223: Aciasta carte; p. 225: e a lui; p. 227: Gonzia Ioannu 1 1880; p. 229: Dinu Eibuecutu (?); p. 231: legată în; p. 233: ui (?) lacu jn 1885. Observaţii: exemplar incomplet, lipsesc p. 415-418 şi ultima filă nenumerotată Text în limba română cu caractere chirilice.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10725
Appears in Collections:Bibliografie românească veche

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000241_BRV_0001-0422.pdf62.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.