Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/17705
Title: Antologhion adecă floarea cuvintelor carele cuprinde întru sine rănduiala Dumnezeieştilor praznice ale sfinţilor numiţi, şi ale sfinţilor de obşte: cesă prăznuiesc în 12 luni ale anului: Acum tipărit rumâneşte în zilele Prea luminatului domn Io Scarlat Grigorie Ghica VV cu blagoslovenia Prea Sfinţitului Mitropolit a toată Ungrovlahia Chiriu Chir Grigorie. În Sfânta Mitropolie în Bucureşti: la anul dela Hs 1766. De Iordache Stoicovici tipograful.
Keywords: Carte românească veche
teologie
cărţi liturgice
antologhion
Issue Date: 1766
Description: [2] f.; f. 1-245; 247-358; 360-546 ; 32 cm
URI: http://hdl.handle.net/123456789/17705
Appears in Collections:Bibliografie românească veche

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000304_BRV_0001-1092.pdf334.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.