Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2190
Title: PRUNCII CEI NĂPĂSTUIŢI, / AJUTORIULUI LUI DUMNEZEU ŞI PURTĂRII DE / GRIJĂ A UNEI BĂTRÂNE ŞI CREDINCIOASĂ / CRESCĂTOARE ÎNCREDINŢATI. / ISTORIE FRANŢOZASCĂ / ADEVĂRATĂ ŞI MORALĂ, / DUPĂ FORMA LEGII CEI CREŞTINEŞTI SPRE ÎN-/ DREPTAREA TINERIMEI ÎNTOCMITĂ / DE / LEOPOLD ŞIMANI, / ŞI ACUM ÎN LIMBA ROMANEASCĂ AŞĂZATĂ / DE / IOAN TEODOROVICI / LA BESERICA GRECO - ROMANEASCĂ DIN PESTA AC-/ TUAL PAROH CONSISTORIALNIC ASSESSOR, ŞIA/ CĂRŢILOR ROMANEŞTI INT: CRĂESC CENZOR ŞI CORECTOR. / CU O FIGURĂ ÎN ARAMĂ TĂIATĂ. DIE VERLAFSENEN KINDER. În Buda. Cu Tipariul Crăeştei Tipografii a Universitatei din Pesta 1830.
Authors: Şimani, Leopold
Keywords: teologie
Issue Date: 1830
Description: PRUNCII CEI NĂPĂSTUIŢI, / AJUTORIULUI LUI DUMNEZEU ŞI PURTĂRII DE / GRIJĂ A UNEI BĂTRÂNE ŞI CREDINCIOASĂ / CRESCĂTOARE ÎNCREDINŢATI. / ISTORIE FRANŢOZASCĂ / ADEVĂRATĂ ŞI MORALĂ, / DUPĂ FORMA LEGII CEI CREŞTINEŞTI SPRE ÎN-/ DREPTAREA TINERIMEI ÎNTOCMITĂ / DE / LEOPOLD ŞIMANI, / ŞI ACUM ÎN LIMBA ROMANEASCĂ AŞĂZATĂ / DE / IOAN TEODOROVICI / LA BESERICA GRECO - ROMANEASCĂ DIN PESTA AC-/ TUAL PAROH CONSISTORIALNIC ASSESSOR, ŞIA/ CĂRŢILOR ROMANEŞTI INT: CRĂESC CENZOR ŞI CORECTOR. / CU O FIGURĂ ÎN ARAMĂ TĂIATĂ. DIE VERLAFSENEN KINDER. În Buda. Cu Tipariul Crăeştei Tipografii a Universitatei din Pesta 1830. Cuprins: - p. 3: De bun gen născuţilor prunci a Domnului Constantin Grabovschi domnului de-şi în Apadia, întru semn de onoraţie dedică această cărticică; p. 5: Preaiubiţilor fii sufleteşti! [semnează Ioan Teodorovici]; p. 7: Domnul Difont; p. 11: Şerbilor (slugilor) se cuvine resplatire; p. 14: Credincioasa şerbă; p. 16: Grija şerbei de prunci; p. 18:Mulţămirea pruncilor; p. 21: Bucurii şi patimi; p. 24: Stricăcioasele învăţături; p. 25: Lipsa despre adevărata creştinească lege; p. 27: Tirenia a poporului celui turbat; p. 30: Fuga a oamenilor celor buni; p. 34: Domnul Difont se gată pentru fugă; p. 37: Chiemarea lui Difont înaintea judecăţii; p. 39: Planul pentru fugă; p. 41: Înaintea căşii se face tropot şi chiot; p. 42: Domnul Difont se află în mare primejdie; p. 46: Surpătorii întră în casă; p. 48: Bergere înşală pre rebelianţi; p. 52: Bergere află loc de scăpare; p. 56: Sfatul cel bun; p. 58: Bergere înaintea judecăţii rebelianţilor; p. 62: Bucurii şi grijă; p. 66: Noao agonisire; p. 68: Dorul pruncilor de părinţi; p. 70: Păşirea prin bună băgare de seamă a Bergerei cu pruncii; p. 72: Lipsa şi ajutoriul; p. 74: Primăveara deşteaptă în Bergere poftă şi cugetare pentru fugă; p. 76: Gătirea pentru fugă; p. 78: Credincioasa prietenă; p. 79: Despărţirea de cetate; p. 82: Greotatea călătoriei; p. 84: Adele capătă în betejug ajutoriu; p. 87: Altă grijă; p. 88: Florile se vind; p. 91: Prelungirea călătoriei cătră Tulon; p. 94: Întâlnirea fără de veste; p. 96: Sfatul; p. 98: De unde bani pentru călătorie pe mare? p. 99: Un cunoscut; p. 101: Facere de bine pentru faceri de bine; p. 104: Încheiarea călătoriei cătră Tulon; p. 106: Bergere la poarta cetăţii; p. 108: Bergere la domnul Levrier; p. 109: Păscarii se toc-mesc; p. 112: Călătoria cătră corabia anglizască; p. 115: Primirea în corabiia cea anglizască; p. 117: Predarea voiei lui Dumnezeu; p. 119: Călătoria pre mare; p. 121: Gerbere află pre un patriot (ţăran); p. 123: Lăcuinţa lor în Falmut; p. 125: Călătoria cătră London; p. 127: Neaşteptată cercetare; p. 130: Bucuroasa iarăşi înpreunare; p. 132: Mulţămirea părinţilor; p. 135: Fuga domnului Difont cătră Italia; p. 138: Călătoria cătră Gibraltar; p. 141: Fortuna pe mare; p. 144: Bucuroasa înştiinţare; p. 146: Familiarnice întâmplări; p. 149: Întoarcerea înapoi dinAnglia cătră Franţia; p. 152:Mulţămirea pentru făcuta pruncilor şerbire; p. 154: Preţul cinstei; p. 155: Încheiare. BRV III, p. 709-710, nr. 1499. Cota: CRV 1499. Paginaţie: o gravură + 155 p. Legătura: coperţi din carton recent marmorat; cotorul parţial deteriorat. Însemnări: gravura de la începutul cărţii: Teodor Popovici (caractere latine); Teodor Popovici (caractere chirilice); Theodor Popovits Kapelan (caractere latine); foaia de gardă de la sfârşitul cărţii: Teodor Popovici, capelanul Jitineanul (?)Am citit istoria aceasta a primilor părăsiţi [...] în 13 mai 1851. Şi e vrednică de laudă. Teodor Popovici preot. Teodor Popovici; foaia de gardă de la sfârşitul cărţii: Popovici Teodor am cetit istoria aceasta şi e vrednic de laudă ce e întrânsa. În [...] în 6 maiu 851 după Căl[indarul] vechi; Am cetit în 1847; coperta 3: socoteli, încercări de condei. Observaţii: ştampilă de formă dreptunghiulară cu textul: Biblioteca „Astrei” (Asociaţiunea pentru lit. rom. şi cultura poporului român). Centrala Sibiu. Nr. 33767 pe gravura de la începutul cărţii; ştampilă ovală cu textul: Biblioteca Centrală a „Asociaţiunii” Sibiiu pe gravura de la începutul cărţii, p. 101, 155; ştampilă ovală cu textul:Athanasie [...] pe foaia de titlu; ştampilă ovală cu titlul: Dr. Gheorghe [...]Advocat Oraviţa montană pe foaia de titlu, p. 143.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2190
Appears in Collections:Bibliografie românească veche

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000228_CRV_0001-0162.pdf46.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.