Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2306
Title: POËMATION / DE / SECUNDA/ LEGIONE VALACHICA/ SUB / CAROLO / BARONE / ENZEBERGIO. Magno - Varadini, Excusum in Officina Typographica Joannis Tichy. 1830.
Keywords: istorie
istoria Transilvaniei
Issue Date: 1830
Description: POËMATION / DE / SECUNDA/ LEGIONE VALACHICA/ SUB / CAROLO / BARONE / ENZEBERGIO. Magno - Varadini, Excusum in Officina Typographica Joannis Tichy. 1830. Cuprins: - p. 2:AdAuctorem; p. 17: Reflexiones IX.Ad Poëmation de secunda Legione Valachica sub Carolo Barone Enzebergio positae; p. 119:AD Samusiium de Ponte Ilvensi Caroli Baronis Enzenbergii Jussu constructo. BRV III, p. 706, nr. 1496. Cota: CRV 1496 a. Paginaţie: 120 p. Legătura: din carton recent marmorat. Însemnări: coperta 2: 50 fl (?) 493/893; 648; foaia de titlu: Ex Georgii Bariţiu; p. 105: quantum praejudicium; p. 107: Vedi asia: apasare şi tirania sistematica seculara. Observaţii: ştampilă de formă dreptunghiulară cu textul: Biblioteca „Astrei” (Asociaţiunea pentru lit. rom. şi cultura poporului român). Centrala Sibiu. Nr. 29476, pe foaia de titlu, pe coperta 2 (fără numărul de înregistrare); ştampilă ovală cu textul: Biblioteca Centrală a „Asociaţiunii” Sibiiu pe foaia de titlu, p. 101, p. 120; ştampilă ovală cu textul: Biblioteca Asociat. Tranne Rom. P. Cult. Şi Lit. Pop. Rom. pe fila de titlu.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2306
Appears in Collections:Bibliografie românească veche

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000227_CRV_0001-0120.pdf31.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.