Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2309
Title: AZ / ERDÉLYI POLGÁRI / MAGÁNOS / TÖRVÉNYEKKEL / VALÓ / ESMERETSÉGEK‘ / MÁSODIK KÖNYVE. / A‘ TÖRVÉNYKEZÉS’ RENDÉBEN ELÉ-KE- / RÜLHETÓ SZEMÉLYEKRÖL. / ÍRTA / SÓÓSMEZEI VAJDA LÁSZLÓ, / GUBERNIALIS CONCIPISTA, TEKINTETES NEMES / BELSÖ SZÓLNOK VÁRMEGYÉNEK TÁBLA- BIRÁ- / JA, ÉS A KOLO’SVÁRI KIRÁLLYI LYCEUMBAN / A HAZAI, ÉS BÜNTETÖ TÖRVÉNYEKNEK / IDEIG-VALÓ / TANITÓJA / 1824-BEN. KOLO’SVÁRON.AKirállyi Lyceum Betüivel. 1830.
Keywords: drept
Issue Date: 1830
Description: AZ / ERDÉLYI POLGÁRI / MAGÁNOS / TÖRVÉNYEKKEL / VALÓ / ESMERETSÉGEK‘ / MÁSODIK KÖNYVE. / A‘ TÖRVÉNYKEZÉS’ RENDÉBEN ELÉ-KE- / RÜLHETÓ SZEMÉLYEKRÖL. / ÍRTA / SÓÓSMEZEI VAJDA LÁSZLÓ, / GUBERNIALIS CONCIPISTA, TEKINTETES NEMES / BELSÖ SZÓLNOK VÁRMEGYÉNEK TÁBLA- BIRÁ- / JA, ÉS A KOLO’SVÁRI KIRÁLLYI LYCEUMBAN / A HAZAI, ÉS BÜNTETÖ TÖRVÉNYEKNEK / IDEIG-VALÓ / TANITÓJA / 1824-BEN. KOLO’SVÁRON.AKirállyi Lyceum Betüivel. 1830. Cuprins: - fila 2: A‘ Törvényes Praxisról: nevezet szerént pedig, a‘Törvénykezés‘ rendjében elékerülhetö Személlyekröl; p. 1:A‘ Törvényes Praxisról: nevezet szerént pedig, a‘Törvénykezés‘ rendjében elékerülhetö Személlyekröl. I. Fö Czikkely. Az Itélö Székekröl közönségesen; p. 9: II. Fö Czikkely.A‘ Biróról; p. 17: III. Fö Czikkely. A‘ Fel-peresröl; p. 22: IV. Fö Czikkely. Az Alperesröl; p. 26: V. Fö Czikkely.A‘ Perben avatkozóról vagy-is Ingerensröl; VI. Fö Czikkely. A‘ Szavatyos, és Szavatyos-ságról, vagy-is az Evictor, és Evictioról; p. 44: VII. Fö Czikkely.Az Ugy-védlöröl, vagy-is Procurátor, avagy Advocatusról; p. 66: A‘ Tellyes hatalmú Személlyesröl, vagy is Plenipotentiariusról; p. 75: IX. Fö Czikkely. A‘ Fiscalis Directorról; p. 76: X. Fö Czikkely. A‘ Regiusokról; p. 94: XI. Fö Czikkely. A‘ Tanú bizonyságokról; p. 106: XII. Fö Czikkely. Az Attyai Hatalomról; p. 117: XIII. Fö Czikkely.A‘ Tutorságról; p. 1:Az Elöfizetök‘ nevei azon rendel a‘ mint az elöfizetést a‘ Méltósá gos Gubernialis Taxatoratushoz, vagy a‘ Méltóságos Provincialis Cassához bészólgáltatták. BRV III, p. 711, nr. 1502. Cota: CRV 1502. Paginaţie: 8 file nenumerotate + 138 p. + 1 filă nenumerotată + 24 p. Legătura: carton recent marmorat; cotorul învelit în piele; titlul cărţii apare pe cotor. Observaţii: ştampilă de formă dreptunghiulară cu textul: Biblioteca „Astrei” (Asociaţiunea pentru lit. rom. şi cultura poporului român). Centrala Sibiu Nr. pe foaia de titlu; ştampilă ovală cu textul: Biblioteca Centrală a „Asociaţiunii” Sibiiu, pe fila 6, p. 15, 33, 49, 63, 69, 91, 99, 103, 113, p. 1. 184. AZ / ERDÉLYI POLGÁRI / MAGÁNOS
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2309
Appears in Collections:Bibliografie românească veche

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000231_CRV_0001-0188.pdf58.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.