Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2318
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2017-06-14T10:37:04Z-
dc.date.available2017-06-14T10:37:04Z-
dc.date.issued1830-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2318-
dc.descriptionBIBLIOTECĂ / ROMÂNEASCĂ / SAU / ADUNĂRI DE MULTE LUCRURI FOLOSITOARE, / ÎNTOCMITĂ / ÎN 12 PĂRŢI, ÎNTÂIA OARĂ TĂLMĂCITĂ DE PREA ÎNVĂŢAŢI BĂRBAŢI, / ŞI TIPĂRITĂ / PENTRU NEAMUL ROMÂ- NESC / PRIN / ZAHARIE CARCALECHI / IZVODITORIUL ACESTEI BIBLIOTECI. PARTEA III. Cu închipuirea prinţipului Mihai şi Iroului. La Buda. În Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei. 1830. Cuprins: - fila 2: Preastrălucitului şi de mărit neam născutului Domn Alecsandru de Filipescu cu smerită aplecăciune se închină această carte a bibliotecii. Prea strălucite Domnule!; p. 1: Conţinerea Istoriei Romanilor (Mai departe lucrată de T. Bojincă J. a Ţării U. Advocat). Căderea Cartagenii. Roma supune naţione streine dela F. R. 552. până la 620; p. 2: I. Bătaia Machedonică cu Filip Craiul; p. 3: Censoru Cato; p. 4: Bătaia Punică III. Romanii sparg Cartegena, Corintu şi Numaţia; p. 8: Tărimea şi Esercitaţia îndelătnicirea soldaţilor romani; p. 9: Darurile şi pedepsele bătăliilor; p. 9: Cureţenia de moral (năravurilor) înmulţi populaţia; p. 9: Multe Vestale frâng Sfânta făgăduinţă de mânăstire; p. 10: Tribunatul lui Tiberius şi a lui Caius Grahus; p. 12: Soarta CornelieiMumei ucişilor fraţi Tiberius şi Caius Grahus; p. 12: Bătaia cu Iugurta; p. 14: Bătaia cu cimbrii şi teutonii, la an dela F. R. 641; p. 15: La anu 664 se rădicară 8. Tribusuri nove; p. 16: Despre bătăile civile. Surparea Republicii dela anul R. 665-724; p. 18: Taberile lui Silla în Grecia - Mitridates înfricoşatul ostaşi (vrăşmaş) a Romei; p. 21: Întoarcerea lui Silla, Dictatura, şi moartea lui; p. 23: Moartea lui Marius şi alui Carbo; p. 24: Bătaia Sertorică; p. 25: Cuvânt ce s‘au zis la deşchiderea Şcoalei Naţionale din Bucureşti, în 1827 Sep. 15 de D. Simeon Marcovici, Profesor deMatematică în numita şcoală; p. 31: Cuvântare de rugăciune a Naţiei Româneşti cătră Străluciţii boeri a Ţerii Româneşti şi a Moldaviei, întocmită de Emanuel Gojdu jurat a Ungariei la Tabla Cr. Advocat.; p. 36: Vestitele fapte şi perirea lui Mihai Viteazul, Principului Ţării Româneşti, pe scurt deduse de D. Bojincă; p. 57: Urmarea Istoriei Popoarelor şi a Staturilor.-Istoria culturii; p. 59: Adoa epohă. Dela Cirus pân la Alecsandru. 555. pân la 333. nainte de H.S; o filă nenumerotată: Bibliotecă românească, sau adunări de multe lucruri folositoare întocmită în 12 părţi, întâia oară tălmăcită de prea învăţaţi bărbaţi şi tipărită pentru neamul romanesc prin Zaharie Carcalechi izvoditoriul acestei biblioteci. Partea IV. Cu închipuirea prinţului Stefan celui Mare; fila 2 nenumerotată: Preaosfinţitului de Dumnezeu Alesului Mitropolit a Prinţipatului Moldaviei domnului Veniamin cu smerită aplecăciune să închină această carte a bibliotecii; p. 1: Conţinerea istoriei romanilor (mai departe lucrată de Dam. Bojincă jur. I. Advocat); p. 1: Urmarea bătăliei sertoriane; p. 1: Nobila purtare a lui Sertorius; p. 2: Bătaia cu sclavii; p. 3: La anul 686 învinsă pre tâlharii mării; p. 4: Capetul bătăii Mitridatice; p. 6: Purtarea lui Pompeius la această ocasie; p. 7: Conjuraţia lui Catilina; p. 12: Cuprinderea Galiei, pricirea între Pompeius şi Cesar, bătaia civilă; p. 14: Nobila purtare a învingătoriului Cesar; p. 14: Bătaia alexandriceană; p. 15: Cesar se face domn cu putere nemărginită preste stat; p. 16: Iulius Cesar îndreaptă calendariul; p. 17: Conjuraţia lui Cassius şi a lui Brutus; p. 18: Uciderea lui Cesar; p. 20: Octavianu se arată de moştenitoriu a lui Cesar; p. 21: La anul 770 dela F. R. se făcu în triumvirat; p. 22: Acesti triumviri (trei bărbaţi) gonesc ucizetorii de Cesar; p. 24: Noavă cruzime a lui Octavianus; p. 33: Dialog între doi tineri româneşti; p. 41: Călătoria luiMartineli la Paris (întâia oară dată la lumină de Zaharie Carcalechi); p. 55: Legatele; p. 57: Urmarea istoriei popoarelor şi a statelor; p. 61: Domnii la biblioteca română din Arad prenumeraţi. BRV III, p. 618-619, nr. 1410. Cota: CRV 1410. Paginaţie: 2 file nenumerotate + 60 p. numerotate (partea a treia). Legătura: coperţi originale din carton de culoare albastră. Însemnări: foaia de titlu: Diamandi Phetoes. Observaţii: ştampilă de formă dreptunghiulară cu textul: Biblioteca „Astrei” (Asociaţiunea pentru lit. rom. şi cultura poporului român). Centrala Sibiu. Nr. 395 II, pe foaia de titlu şi pe a doua a filă nenumerotată; ştampilă ovală cu textul: Biblioteca Centrală a „Asociaţiunii” Sibiiu pe p. 7, 49.ro_RO
dc.formatpdfro_RO
dc.language.isororo_RO
dc.rightsBiblioteca Judeţeană ASTRA Sibiuro_RO
dc.subjectistoriero_RO
dc.subjectistorie anticăro_RO
dc.titleBIBLIOTECĂ / ROMÂNEASCĂ / SAU /ADUNĂRI DE MULTE LUCRURI FOLOSITOARE, / ÎNTOCMITĂ / ÎN 12 PĂRŢI, ÎNTÂIA OARĂ TĂLMĂCITĂ DE PREA ÎNVĂŢAŢI BĂRBAŢI, / ŞI TIPĂRITĂ / PENTRU NEAMUL ROMÂ- NESC / PRIN / ZAHARIE CARCALECHI / IZVODITORIUL ACESTEI BIBLIOTECI. PARTEA III. Cu închipuirea prinţipului Mihai şi Iroului. La Buda. În Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei. 1830.ro_RO
dc.typeBookro_RO
Appears in Collections:Bibliografie românească veche

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000207_CRV_0001-0064.pdf43.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.