Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 74 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Sep-1816Miscelaneu-
1810Miscelaneu-
30-Oct-1810Pinax adecă însemnare pentru minunile Preacestii care să află întru această carte-
4-May-1816Miscelaneu-
1816Cărticica de cîntări bisericeşti a lui Ion Marian Merienescu-
1819Acatist cu multe alease rugăciuni pentru evlaviia fieștecăruia creștin cu blagoslovenia celor mai mari acum a doo oară-
1812Uşa pocăinţii adecă carte foarte umilitoare, şi de suflet prea folositoare, care cuprinde: cele patru mai de pre urmă ale omului, adecă: moartea, judecata, iadul, şi raiul. Prin care să face minunata schimbare a omului celui vechiu, şi acelui nou naşterea. Sau tălmăcit de pre limba elinu - grecească, pre limba rumânească în Bucureşti. Și acum întâiaşi dată cu blagoslovenia şi prin mijlocirea Prea o Sfinţitului şi Prea Milostivului stăpân şi Mitropolit a toată Ungrovlahia Chiriu Chir Dositei-
1811Prediche sau învăţături la toate duminecile şi sărbătorile anului culease de Petru Maior de Dicio Sân-Mărtin paroh Sas-Reghinului, şi protopop Gurghiului în Ardeal, precum şi la Înălţatul Crăiescul Locumtenenţiale Consilium al Ungariei crăesc cărţilor revizor - Partea a II-a : care cuprinde predicele de la Dumineca a doao săptămână după Rusalii, pănă la Dumineca a 32-a după RusaliiMaior, Petru
1811Prediche sau învăţături la toate duminecile şi sărbătorile anului culease de Petru Maior de Dicio Sân-Mărtin paroh Sas-Reghinului, şi protopop Gurghiului în Ardeal, precum şi la Înălţatul Crăiescul Locumtenenţiale Consilium al Ungariei crăesc cărţilor revizor - Partea a III-a : care cuprinde predicele sărbătorilor preste tot anulMaior, Petru
1814Adunare cuprinzetoare în scurt din cărţile înpărăteştilor pravile, spre înlesnirea celor ce să îndeletnicesc întru învăţătura lor, cu trimiterea cătră cartea, titlul, capul paragraful înpărăteştilor pravile. Acum întâi tipărită cu pozvolenia prea înălţatului domn şi stăpânitoriu Moldaviei Scarlat Alexandru Callimah Voevod. Și cu blagoslovenia Preaosfinţitului Mitropolit al Moldaviei Chirio Chirio Veniamin. Alcătuită cu osteneala şi osârdia boiariului Moldaviei Andronachi Donici. Iaşi 1814...Donici, Andronache