Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 71 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
16-Mar-1820Straştnic-
1829SIMBOLUL / PLINELOR DE BUCURIE SIMŢIRI, / CARELE, / TINERIMEAACADEMICĂ ROMÂNĂ DIN PESTA/ (PRIN PATRONIMEA/ PREA CINSTITULUI ŞI DE NOBIL ŢEN NĂSCUTULUI D. / ATANASIE GRABOVSCHI DE APADIA, / ACELUI / CU ÎNVĂPĂIATĂ DORIRE SPRE CULTURA NUMULUI ROMÂNESC CUPRINS; PRECUM / ŞI LA MĂRITA DEPUTAŢIE, CARE ADMINISTREASĂ FUNDUSURILE SHOALELOR / NAŢIONALE DE L. G. N. I. ALESULUI CONDEPUTAT Ş.A.) / PREA STRĂLUCITULUI ŞI PREA SFINŢITULUI D. / NESTOR IOANOVICI / DIN MILA LUI DUMNEZEU ÎN EPARHIA ARĂDANĂ CU CREDINCIE / ALESULUI D. L. G. N. I. EPISCOP; PRECUM ŞI 260 CU ÎNLUMINATUL / COMITAT AL ARADULUIASSESOR Ş.A. CU OCASIA AŞEZĂ- / RII SALE ÎN SCAUNUL EPISCOPESC DIN INI- /MĂ FIASCĂ ŞI UMILITĂ ÎL, ÎNTINDE.Moaler, Petru
1827CEASOSLOV / ACUM ÎNTÂI AICEATIPĂRIT ÎN ZILELE / PREALUMINATULUI ŞI PREA ÎNĂLŢATULUI NOSTRU DOMN / GRIGORIE DIMITRIE GHICA/ VOEVOD / CU BLAGOSLOVENIA PREASFINŢITULUI ARHIE- / PISCOP ŞI MITROPOLIT A TOATĂ / UNGROVLAHIA / CHIRIU CHIRIU GRIGORIE. / IAR CU CHELTUIALA DUMNEALUI / ANASTASIE HAGI GHEORGHIE POLIZU. În Bucureşti. În Tipografia dela Cişmea 1827.-
1827ELEMENTURI / DE / FILOSOFIE MORALĂ / ALCĂTUITE / DE / NEOFIT VAMVA / PENTRU IUBITOAREA DE ÎNVĂŢĂTURĂ TINERIME / A GRECILOR. / FIREŞTE TOATE SĂ STRICĂ DIN LIPSIRE, ŞI PRI- / SOSIRE (ARIST. MOR: CART: 2. CAP: 2.). / ŞI TĂLMĂCITE ÎN LIMBA ROMÂNEASCĂ, SPRE / FOLOSUL TINERILOR ROMÂNI / DE / CONSTANTIN RADOVICIU DIN- / TRE GOLEŞTI. În Bucureşti. La Tipografia dela Cişmea. 1827.Neofit, Vamva
1829FILOSOFIA / CUVÂNTULUI ŞI A NĂRAVURILOR, / ADECĂ / LOGICA ŞI ETICA / ELEMENTARE, / CĂRORA SĂ PUNE ÎNAINTE ISTORIA FILOSO- / FICEASCĂ / SCRISE ÎNTÂIU LATINEŞTE DE LĂUDATUL PROFESOR IO. / GOTTLIEB. AINEKIE, FIIND ÎN CATEDRA FILOS. / DIN ALLA. APOI TRADUSE ÎN LIMBA ELINEASCĂ / DE / DUMNEALUI MARELE BAN / GRIGORIE BRÂNCOVEANUL, / IAR ACUM ÎN LIMBA ROMÂNEASCĂ / DE EUFROSIN DIMITRIE POTECA, / IEROM. ŞI PROFESOR DE FILOSOFIE DELA BUCUREŞTI SPRE / POVĂŢUIRE LA LEŢIILE SALE DE FILOSOFIE. Logica und Moral - Philosophie walachisch. La Buda. În Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei. 1829.-
1829FILOSOFIA / CUVÂNTULUI ŞI A NĂRAVURILOR, / ADECĂ / LOGICA ŞI ETICA / ELEMENTARE, / CĂRORA SĂ PUNE ÎNAINTE ISTORIA FILOSO- / FICEASCĂ / SCRISE ÎNTÂIU LATINEŞTE DE LĂUDATUL PROFESOR IO. / GOTTLIEB. AINEKIE, FIIND ÎN CATEDRA FILOS. / DIN ALLA. APOI TRADUSE ÎN LIMBA ELINEASCĂ / DE / DUMNEALUI MARELE BAN / GRIGORIE BRÂNCOVEANUL, / IAR ACUM ÎN LIMBA ROMÂNEASCĂ / DE EUFROSIN DIMITRIE POTECA, / IEROM. ŞI PROFESOR DE FILOSOFIE DELA BUCUREŞTI SPRE / POVĂŢUIRE LA LEŢIILE SALE DE FILOSOFIE. Logica und Moral - Philosophie walachisch. La Buda. În Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei. 1829.-
1829FILOSOFIA / CUVÂNTULUI ŞI A NĂRAVURILOR, / ADECĂ / LOGICA ŞI ETICA / ELEMENTARE, / CĂRORA SĂ PUNE ÎNAINTE ISTORIA FILOSO- / FICEASCĂ / SCRISE ÎNTÂIU LATINEŞTE DE LĂUDATUL PROFESOR IO. / GOTTLIEB. AINEKIE, FIIND ÎN CATEDRA FILOS. / DIN ALLA. APOI TRADUSE ÎN LIMBA ELINEASCĂ / DE / DUMNEALUI MARELE BAN / GRIGORIE BRÂNCOVEANUL, / IAR ACUM ÎN LIMBA ROMÂNEASCĂ / DE EUFROSIN DIMITRIE POTECA, / IEROM. ŞI PROFESOR DE FILOSOFIE DELA BUCUREŞTI SPRE / POVĂŢUIRE LA LEŢIILE SALE DE FILOSOFIE. Logica und Moral - Philosophie walachisch. La Buda. În Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei. 1829.-
1828GRAMATICĂ / ROMÂNEASCĂ / DE D.I. ELIAD / DATĂ LA TIPAR CU CHELTUIALA / D. COCONULUI SCARLAT ROSET. 1828.-
1828CUVÂNTARE / DESPRE / POSTURILE BESERICII GRECEŞTI / A RĂSĂRITULUI / MAI ÎNTÂI PRE LIMBA GRECEASCĂ SCRISĂ, / IARĂ ACUMA SCOASĂ PRE LIMBA RO- / MÂNEASCĂ. / CU BLAGOSLOVENIA PURTĂTORIULUI PRAVOSLAVIEI / PREASFINŢITULUI MITROPOLIT A UGROVLA- / HIEI ANASTASIE TIPĂRITĂ. Betrachtungen über die Fasten. La Buda. În Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti din Peşta în anul dela HS 1828.-
1821ACATISTU L/ PREASFINTEI / NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU / Ş IALTE / ACATISTE ŞI RUGĂCIUNI / FOARTE / EVLAVICE ŞI DE FOLOS. Sibiu. În Tipografia lui Ioann Bart. 1821.-