Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2074
Title: MITOLOGIE / PE LIMBA RUMÂNEASCĂ / CARE ARATĂ TOŢI ZEII ŞI ZEIŢELE VECHIMII / GRECEŞTI ŞI ROMÂNEŞTI CU ALIGORIILE LOR DES- / LEGATE ÎN ÎNŢELESURI DE ÎNVĂŢĂTURI FIREŞTI ŞI / MORALICEŞTI, CU 63 DE ICOANE
Authors: Căpăţîneanul, Stanciu
Keywords: mitologie
mitologie grecească
Issue Date: 1830
Description: MITOLOGIE / PE LIMBA RUMÂNEASCĂ / CARE ARATĂ TOŢI ZEII ŞI ZEIŢELE VECHIMII / GRECEŞTI ŞI ROMÂNEŞTI CU ALIGORIILE LOR DES- / LEGATE ÎN ÎNŢELESURI DE ÎNVĂŢĂTURI FIREŞTI ŞI / MORALICEŞTI, CU 63 DE ICOANE / DE / STANCIU CĂPĂŢINEANUL, / PROFESOR ŞCOALELOR NAŢIONALE / DIN / CRAIOVA. 1830. Cuprins: - p. 3: Către cetitori; p. 5: Introducere; p. 7: Caosul sau Haosul; p. 8: Joe sau Zeu; p. 12: Juna; p. 13: Saturn au Cronos; p. 16: Rea; p. 17: Oceanul; p. 18: Tetis; p. 19: Neptun, Posidon; p. 21: Latona; p. 23: Apolon, Soarele; p. 24: Diana; p. 26: Pluton; p. 28: Prozerpina; p. 29: Temis; p. 30:Minerva; p. 33: Vulcan; p. 34: Venus au Vinerea; p. 36:Amorul; p. 37: Graţiile; p. 39: Orora sau Ziora; p. 40: Ira sau Iris; p. 41: Nereu; p. 42: Amfitrita; p. 44: Proteu; p. 46: Pan; p. 47: Eol; p. 48: Zefirul; p. 49: Feronia; p. 51: Flora; p. 52: Bacus; p. 54: Ceres; p. 57: Pales; p. 58: Pomona; p. 59: Nimfele; p. 61: Muzele; p. 63: Genius; p. 65: Lari şi Penate sau Penaţi; p. 66:Mercur; p. 70: Promiteus; p. 75: Ercul; p. 84: Heba sau Ebaia; p. 85: Ganimed; p. 86: Psihe; p. 89: Esculap; p. 90: Orfeu; p. 94:Momus; p. 95: Faeton; p. 96: Nemesia; p. 8:Mars; p. 100: Ereb; p. 101: Noaptea; p. 102: Somnul; p. 103:Morfeu; p. 103: Ursitorile; p. 104: Moartea; p. 110: Câmpiile Eliseeşti; p. 113: Tartarul, Averna sau Idul; p. 117: Olimpul; filă nenumerotată: Înştiinţare. BRV III, p. 683-685, nr. 1479. Cota: CRV 1479. Paginaţie: 1 filă nenumerotată + 118 p. numerotate + 1 filă nenumerotată.Legătura: coperţi originale de culoare albă; pe copertă apare titlul „Mitologie pe limba rumânească de S. K.” Observaţii: ştampilă de formă dreptunghiulară cu textul: „Biblioteca „Astrei” (Asociaţiunea pentru lit. rom. şi cultura poporului român). Centrala Sibiu. Nr.” pe prima filă v şi pe foaia de titlu. 19 gravuri în litografie.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2074
Appears in Collections:Bibliografie românească veche

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BJA_CS_000219_CRV_0001-0160.pdf35.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.