Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 224 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
29-Nov-1781Osteneala de aur alui Samuil Rabi al iudeilor, al dascălului vădind şi mustrînd rătăcirea iudeilor. Întăi adecă din arăpească în latenească tălmăcindu-să limba, iară acum din cea latenească tălmăcindu-să limba în cea de opşte, adecă a elinilor grecească limbă. Dată afară cu cheltuiala prea cinstitului Kir Nicole Scurtul, în Lipsca Saxoniei, tipografia lui Preitcolp a. 1769. Iară acum s-au scris prin mine diacul Ghiaja Ioan Dănişanul-
2-Mar-1783Alixandria-
1700Catavasier-
14-Sep-1717Molitvenic-
1796Teologhia moralicească sau Bogoslovia care cuprinde învăţătura năravurilor celor bune, şi a vieţii creştineşti, după S: Scriptură, şi din Sfinţii Părinţi culeasă, şi întracest chip aşezată după rânduiala S: Besericii Răsăritului, supt stăpânirea Prea Înălţatului Înpărat al Romanilor Francişc al doilea cu blagoslovenia Măriei Sale, Prea Luminatului, şi Prea Sfinţitului Domnului Domn Ioann Bobb Vlădicul Făgăraşului acum întâi tipărită în Blaj. Anii dela Hs, 1796. - [Vol. 1]Micu-Clain, Samuil
1700Jacobi Benigni Bossueti Episcopi Condomensis, Serenissimi Galliarum Delphini Praeceptoris ; Nec Non Serenissimae Delphinae Bavaricae Primi Eleemosynarii, &c. Doctrinae Catholicae de iis Argumentis, de quibus controversiae sunt, expositio, e Gallico Latina, ex recensione Abbatis Floridi ab Authore revisa, probataqueBossuet, Jacques-Bénigne
1742Exempla biblica in Materias Morales distributa a Reverendissimo Domino Nicolao Hanapo Patriarcha Hierosolymitano Ordin Praedicatorum dum In Alma, ac Regio-Principali soc. J. Universitate Claudiopolitana Positiones Philosophiae Universae publice propugnandas suscerit Rev. Nobilis, ac Eruditus D. Andreas Matis...Hanapo, Nicolao
1761Andreae Maximiliani Fredo Castellani Leopoliensis Norma Politici Christiani distributa ab Alexio Georgo Schreger e Conv. Nobil. Ungaro Aradinensi Philos. Baccalaureo, cum Universam Philosophiam propugnaret. Praeside R. P. Stephano Kaprinai e Soc. Jesu, Philos: Doctore, & in Univ. Claudiopolitano professore Seniore, Anno M.DCC.LIAndreae, Maximiliani Fredo
1795De vanitate Consiliorum Liber unus, in quo Vanitas et Veritas Rerum Humanarum Politicis, & Moralibus Rationibus clare domonstratur, & dialogice exhibetur; autore Stanislao Lubormirski, Regni Poloniae Mareschallo. Iuxta Editionem Lipsiensem de Anno MDCCXIILubomirsky, Stanislao
1769Triodion ce să zice trei cântări ce are întru sine slujba sfântului şi marelui post. Acum întru acest chip tipărită, întru întâia domnie de Ungrovlahia, a Prea luminatului şi Prea înălţatului Domn, Io Grigorie Alexandru Ghica Voevod cu blagoslovenia şi toată cheltuiala Prea Sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei, Chir Grigorie în Tipografia Sfintei Mitropolii în Bucureşti. La anii dela zidirea lumii 7276. Sau tipărit de prea plecatul între ieromonahi, Grigorie Tip.Mitropolitul Ungrovlahiei, Grigorie