Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 47 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1780Protocolulu întru care scrie toate înălţatele poronci împărăteşti şi guberniceşti...-
29-Nov-1781Osteneala de aur alui Samuil Rabi al iudeilor, al dascălului vădind şi mustrînd rătăcirea iudeilor. Întăi adecă din arăpească în latenească tălmăcindu-să limba, iară acum din cea latenească tălmăcindu-să limba în cea de opşte, adecă a elinilor grecească limbă. Dată afară cu cheltuiala prea cinstitului Kir Nicole Scurtul, în Lipsca Saxoniei, tipografia lui Preitcolp a. 1769. Iară acum s-au scris prin mine diacul Ghiaja Ioan Dănişanul-
2-Mar-1783Alixandria-
1786Antologhion ce coprinde întru sine rânduiala slujbei tuturor dumnezeeştilor praznice. Și ale sfinţilor celor numiţi. Și ale sfinţilor de obşte de peste tot anul. Acum de iznoavă dat în stambă asemenea după izvodul celui tipărit la leat 1777. Dar cu mai bune îndreptări diortosit. În anul dintâi din întâia domnie a Prea Luminatului domn Io Nicolae Petru Mavrogheni voevod. Cu blagoslovenia şi cu cheltuiala Prea Sfântului Mitropolit al Ungrovlahiei chiriu chir Grigorie. Întru al 26 de ani...-
1780Mineiul luna lui aprilie carele sau tipărit acum întâi rumâneşte, în zilele Prea Luminatului Ioan Alexandru Psilant voevod cu blagoslovenia Prea sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei, iobitoriului de Dumnezeu chir Filaret Episcopul Râmnicului. În Sfânta Episcopie a Râmnicului. La anul dela Hs 1780. De Popa Constandin tipograful Râm. Și de Popa Constandin Mihailovici tip.-
1786Psaltirea Prorocului şi Înpăratului David. Acum a şasea oară tipărită. Cu blagoslovenia Prea luminatului şi Prea o sfinţitului Domnului Domn Ioan Bobb Vlădicul Făgăraşului. În Blaj. Anul de la zidirea lumii 7294. Iar dela mântuirea lumii 1786.-
1789Gregor Maximilian Grubers Ordenspriesters der stommen Schulen, offentlichen Lehrers der Diplomatik und Heraldik auf der beben Schule zu Wien Kurzgefasstes Lehrsnstem seiner diplomatischen und heraldischen Kollegien...Grubers, Gregor Maximilian
1781Minologhion care cuprinde întru sine rânduiala dumnezeeştilor praznice, şi ale Stăpânei de Dumnezeu Născătoarei, şi Pururea Fecioarei Mariei. Și ale sfinţilor celor numiţi, ce să prăznuesc preste an, şi ale sfinţilor de obşte în fieşte care zi. Acum întâiu tipărit rumâneşte supt stăpânirea Prea Înălţatului Înpărat al romanilor. Iosif al doilea. Craiul apostolicesc. Mare Prinţip al Ardealului. Iproci: cu blagoslovenia Exţelenţiei sale Prea Luminatului Domn Gavril Grigorie Maer: Episcopul Făgăraşului...-
1784Apostol ce are întru sine, faptele şi poslaniile Apostolilor, cesă citesc în biserica tot deauna. Acum de izvoară tipărit, şi cu mai bune îndreptări diortosit şi adăogit, aşăzat după urmarea celui grecesc. În anul din tâia domnie a Luminatului Domn. Io Mihai Constandin Suţu voevod: cu blagoslovenia şi cu cheltuiala Prea sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei chiriu chir: Grigorie. Întru a dooazeci şi patru de ani ai arhipăstorii prea sfinţii sale. Sau tipărit la Bucureşti în Tipografia din sfânta...-
1789Catihisis mic sau scurtată pravoslavnică mărturisire a legii greceşti neunite, pentru trebuinţa pruncilor celor neuniţi rumâneşti, făcută, şi dela neunitul episcopescul în Carloveţ la anul 1774 ţinutul sinod întărit şi cu întărirea arhiepiscopului, şi metropolitului tipărit =Kleiner Katechismus oder Kurze, und achte Bekenntniss der Griechischen nicht unitten Religion. Zum Gebrauche der nicht unirten Wallachischen Jugend. Berfasset, und von dem im jahre 1774 in Carlowiz abgehalten nicht unirten...-