Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1761CULTUS B. MATRIS PRAETER CONSTANTES ETIAM IN MENSTRUAS, HEBDOMADARIAS, QUOTIDIANAS, ET HORARIAS PRAXES BREVITER DISTRIBUTUS-
1761Andreae Maximiliani Fredo Castellani Leopoliensis Norma Politici Christiani distributa ab Alexio Georgo Schreger e Conv. Nobil. Ungaro Aradinensi Philos. Baccalaureo, cum Universam Philosophiam propugnaret. Praeside R. P. Stephano Kaprinai e Soc. Jesu, Philos: Doctore, & in Univ. Claudiopolitano professore Seniore, Anno M.DCC.LIAndreae, Maximiliani Fredo
1769Triodion ce să zice trei cântări ce are întru sine slujba sfântului şi marelui post. Acum întru acest chip tipărită, întru întâia domnie de Ungrovlahia, a Prea luminatului şi Prea înălţatului Domn, Io Grigorie Alexandru Ghica Voevod cu blagoslovenia şi toată cheltuiala Prea Sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei, Chir Grigorie în Tipografia Sfintei Mitropolii în Bucureşti. La anii dela zidirea lumii 7276. Sau tipărit de prea plecatul între ieromonahi, Grigorie Tip.Mitropolitul Ungrovlahiei, Grigorie
1768Molitvenic acum întru acesta chip sau tipărit, întru întâia domnie, a Prea luminatului domn: Alexandru Scarlat Ghica Voevod cu blagoslovenia, şi osârdia, şi cu toată chieltuiala, sfinţii sale iubitoriului de Dumnezeu. Chir Partenie Episcopul Râm în Sfânta Episcopie a Râmnicului: La anii dela zidirea lumii 1768. Sau tipărit de Popa Gheorghie Atanasie vici Tip. Râm.-
1764[Apostol, București, 1764]-
1761Andreae Maximiliani Fredo Castellani Leopoliensis Norma Politici Christiani distributa ab Alexio Georgo Schreger e Conv. Nobil. Ungaro Aradinensi Philos. Baccalaureo, cum Universam Philosophiam propugnaret. Praeside R. P. Stephano Kaprinai e Soc. Jesu, Philos: Doctore, & in Univ. Claudiopolitano professore Seniore, Anno M.DCC.LIMaximiliani Fredo, Andreae
1769Catavasiariu cu multe preste tot anul trebuincioasă cântări. Acum a doao oară aşezat, şi tipărit. Supt stăpânirea Prea Înălţatei Înpărătesei Râmleanilor, Prinţesei Ardealului, iproci: Doam: Doamnei Mariei Teresiei cu blagoslovenia celor mai mari. În Tipografia Mănăstirei Bunei Vestiri: în Blaj. Anii dela Hs 1769. De Petru Papavici Tipograf Râm.-
1767Sfintele şi Dumnezeeştile Liturghii acelor dintru sfinţii părinţilor noştri, alui Ioann Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare, şi a pre de sştenii acum întru acest chip sau tipărit, întru întâia domnie a Prea luminatului domn: Io Alexandru Scarlat Ghica Voevod: cu blagoslovenia şi osârdia, şi cu toată chieltuiala, sfinţii sale iubitoriului de Dumnezeu Chir Partenie Episcopul Râm: În Sfânta Episcopie a Râmnicului: la anii dela zidirea lumii 7276. Sau tipărit de Popa Gheorghie Atanasie vici Tip. Râm.-
1764[Psaltirea fericitului Proroc şi Înpărat David cu molitve după toate catismele. Cu cântările lui Moisi. Cu psalmii aleşi: şi cu pripelele lor. Cu pashalie până la sfârşitul lumii. Cu Paraclisul Precistii. Cu puţină istorie a numelor jidoveşti. Tipărită acum a doao oară întru întâia domnie a Prea luminatului domn. Io Ștefan Mihail Voevod. Cu blagoslovenia şi toată chietuiala iubitoriului de Dumnezeu Chir Grigorie Episcopul Râmnic. În Sfânta Episcopie a Râmnicului. Luna lui februarie: 1764...]-
1761Quaestiones Scripturiticae in Selecta Veteris & Novi Testamenti Loca, Earumque Resolutiones Cum Subjecta Doctrina morali Ex probatis Athoribus collectae, & digestae Per A. R. P. M. Tobiam Ferenczi Ord. Min. S. P. Francisci Conventualium, Almae Provinciae S. Elizabeth, per Hungariam, Transylvaniam, partesque annexas extensae, Diffinitorem perpetuum & ex-Provincialem. Cum permissu, & Facultate SuperiorumTobiam, Ferenczi