Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Feb-1838Extractul Biblii şi al Istorii cules şi aşezat prin Ioan Varheghi popa Mădăraşului din Cîmpie al cinstitului scaun Murăş din marele Prinţipat al Ardealului, ca un praxiş de învăţătură poporului său. Dat din Decretumurile legii date şi revellate prin Pr/o/roci şi prin Apostoli cu puţintele întăriri al Dascălilor beseariceşti. La anul 1838 zi întîie a lunii lui fevruarie-
1830PRUNCII CEI NĂPĂSTUIŢI, / AJUTORIULUI LUI DUMNEZEU ŞI PURTĂRII DE / GRIJĂ A UNEI BĂTRÂNE ŞI CREDINCIOASĂ / CRESCĂTOARE ÎNCREDINŢATI. / ISTORIE FRANŢOZASCĂ / ADEVĂRATĂ ŞI MORALĂ, / DUPĂ FORMA LEGII CEI CREŞTINEŞTI SPRE ÎN-/ DREPTAREA TINERIMEI ÎNTOCMITĂ / DE / LEOPOLD ŞIMANI, / ŞI ACUM ÎN LIMBA ROMANEASCĂ AŞĂZATĂ / DE / IOAN TEODOROVICI / LA BESERICA GRECO - ROMANEASCĂ DIN PESTA AC-/ TUAL PAROH CONSISTORIALNIC ASSESSOR, ŞIA/ CĂRŢILOR ROMANEŞTI INT: CRĂESC CENZOR ŞI CORECTOR. / CU O FIGURĂ ÎN ARAMĂ TĂIATĂ. DIE VERLAFSENEN KINDER. În Buda. Cu Tipariul Crăeştei Tipografii a Universitatei din Pesta 1830.Şimani, Leopold
24-Feb-1833Predici-
1837[Sfintele şi dumnezeeştile liturghii a celor dintru sfinţi părinţilor noştri a lui Ioann Zlatoust a lui Vasilie cel Mare a prejdeosştenii tipărită în zilele prea înălţatului înpărat al Austrii Francisc Întâiul. Cu slobozenia înălţatului crăescului guberniu a tot Ardealului]-
1830Vasilie cu mila şi darul lui Dumnezeu pravoslavnic episcop, de legea grecească ne - unită din Mare Principatul Ardealului.Moga, Vasile