Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 49 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
7-May-1767Istoria împăraţilor-
1761Andreae Maximiliani Fredo Castellani Leopoliensis Norma Politici Christiani distributa ab Alexio Georgo Schreger e Conv. Nobil. Ungaro Aradinensi Philos. Baccalaureo, cum Universam Philosophiam propugnaret. Praeside R. P. Stephano Kaprinai e Soc. Jesu, Philos: Doctore, & in Univ. Claudiopolitano professore Seniore, Anno M.DCC.LIAndreae, Maximiliani Fredo
1769Triodion ce să zice trei cântări ce are întru sine slujba sfântului şi marelui post. Acum întru acest chip tipărită, întru întâia domnie de Ungrovlahia, a Prea luminatului şi Prea înălţatului Domn, Io Grigorie Alexandru Ghica Voevod cu blagoslovenia şi toată cheltuiala Prea Sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei, Chir Grigorie în Tipografia Sfintei Mitropolii în Bucureşti. La anii dela zidirea lumii 7276. Sau tipărit de prea plecatul între ieromonahi, Grigorie Tip.Mitropolitul Ungrovlahiei, Grigorie
1768Molitvenic acum întru acesta chip sau tipărit, întru întâia domnie, a Prea luminatului domn: Alexandru Scarlat Ghica Voevod cu blagoslovenia, şi osârdia, şi cu toată chieltuiala, sfinţii sale iubitoriului de Dumnezeu. Chir Partenie Episcopul Râm în Sfânta Episcopie a Râmnicului: La anii dela zidirea lumii 1768. Sau tipărit de Popa Gheorghie Atanasie vici Tip. Râm.-
1764[Apostol, București, 1764]-
1760Antonii Szeredai de Szentrontás (olim Szent Háromság)... : Excellentissimi ... Domini Josephi é Comitibus á Battyán, Dei, & ... Episcopi Transylvaniensis, &c. &c. &c. In Spiritualibus Causarum Auditoris Generalis Tripartita Praxis Judiciaria Sacrorum in Ungaria, & Transylvania Tribunalium. Studiô, ac Operâ Ejusdem è Sacris Canonibus, Legibus Patriis, & Usu Consvetudinario, Probatisque Authoribus Collecta, & ... Pars III: De Processibus Judiciariis Causarum in Tribunalibus Spiritualibus controverti solitarumSzeredai, Antonius
1760Antonii Szeredai de Szentrontás (olim Szent Háromság)... : Excellentissimi ... Domini Josephi é Comitibus á Battyán, Dei, & ... Episcopi Transylvaniensis, &c. &c. &c. In Spiritualibus Causarum Auditoris Generalis Tripartita Praxis Judiciaria Sacrorum in Ungaria, & Transylvania Tribunalium. Studiô, ac Operâ Ejusdem è Sacris Canonibus, Legibus Patriis, & Usu Consvetudinario, Probatisque Authoribus Collecta, & ... Pars II: De Causis ad Judicium Tribunalium Spiritualium pertinentibusSzeredai, Antonius
1760Antonii Szeredai de Szentrontás (olim Szent Háromság)... : Excellentissimi ... Domini Josephi é Comitibus á Battyán, Dei, & ... Episcopi Transylvaniensis, &c. &c. &c. In Spiritualibus Causarum Auditoris Generalis Tripartita Praxis Judiciaria Sacrorum in Ungaria, & Transylvania Tribunalium. Studiô, ac Operâ Ejusdem è Sacris Canonibus, Legibus Patriis, & Usu Consvetudinario, Probatisque Authoribus Collecta, & ... Pars ISzeredai, Antonius
1761Dum Assertiones ex Universa Philosophia, in Alma, Regioque-Principali Universitate Claudiopolitana Anno M. DCC. LXI mense augusto die. publice propugnaret. Nobilis, ac eruditis Dominus Andreas Ferenczi Philosophia in Secundum Annum Auditor ex praelectionibus R. P. Adami Nyiro e Soc. Jesu, AA. LL. & Philosophiae Doctoris, Ejusdemque Professoris Publici Ordinarii Auditoribus OblataeFerenczi, Andreas
1761Andreae Maximiliani Fredo Castellani Leopoliensis Norma Politici Christiani distributa ab Alexio Georgo Schreger e Conv. Nobil. Ungaro Aradinensi Philos. Baccalaureo, cum Universam Philosophiam propugnaret. Praeside R. P. Stephano Kaprinai e Soc. Jesu, Philos: Doctore, & in Univ. Claudiopolitano professore Seniore, Anno M.DCC.LIMaximiliani Fredo, Andreae