Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
10-Oct-1778Floarea cuvintelor cu ajutorul lui Dumnezeu Sfîntul: carele cuprinde în sine slujba praznicilor Dumnezeieşti şi ale Sfintei Născătoarei de Dumnezeu şi altor Sfinţi ce să prăz. preste tot anul-
1770[Octoih şi slujbele sfinţilor de obşte acum a doao oară aşezată, şi tipărită după rânduiala besericii răsăritului. Supt stăpânia Prea Înălţatei Înpărătesii Rămlenilor Prinţesii Ardealului. Iproci: iproci: Doamnei Doamnei Mariei Teresii cu blagoslovenia celor mai mari tipărită în Blaj în tipografia Mânăstirii Bunei Vestiri. Anii dela Hs 1770. De Petru Papa vici Tipograful Rămniceanul.]-
1775Dumnezeeştile Liturghii a celor dintru sfinţii părinţilor noştri Ioann Zlatoustul, Vasilie cel Mare, şi a prejde sştenii acum a doao oară tipărite: supt stăpânirea Prea Înălţatei Înpărătesei Râmlenilor, Prinţesii Ardealului. Iproci, Dmnei Dmeni Mariei Teresii cu blagoslovenia celor mai mari. În Tipografia Mănăstirii: Bunei Vestiri: în Blaj. Anii dela Hs 1775. De Petru Papa vici Râmniceanul tipograful.-
1775Sfânta şi Dumnezeiasca Evanghelie care sau tipărit acum în zilele Prea înălţatului domn, şi oblăduitoriu a toată Țara Rumânească Io Alexandru Ioan Psilanti Voevod. Cu blagoslovenia şi cu toată cheltuiala purtătoriului pravoslavii Prea Sfinţitul Chir Grigorie Mitropolit a toată Țara Rumânească şi exarhu plaiurilor. Acum întracestaş chip tipărită şi diortosită în scaunul domniei în Bucureşti în Tipografia Mitropoliei. La anul dela spesnia lumii 1775. De Dimitrie Petrovici Bucureşti.-
1776Sfânta şi Dumnezeiasca a lui Is Hs Evanghelie acum a doao oară tipărită, supt stăpânirea Prea Înălţatei Înpărătesei Râmleanilor, Prinţipesei Ardealului. Iproci iproci Mariei Teresii. Cu blagoslovenia Exţelenţii sale Prea luminatului, şi Prea osfinţitului, Domnului Domn G. Grigorie Maer Vlădicul Făgăraşului, şi al prea Înnălţatei Cesaro Crăeştii, şi Apostoliceştii măriri sfetnic din lăuntru. Iproci iproci. În Tipografia M: Bunei Vestiri: în Blaj. Anii dela Hs 1776.-
1771Triodion acum întâiu aşezată şi tipărită, după rânduiala Besearicii Răsăritului. Supt stăpânirea Prea Înălţatei Înpărătesei Rămlenilor Prinţesei Ardealului. Iproci Doamnei Doamnei Mariei Teresii cu blagoslovenia celor mai mari. Tipărită în Blaj în Tipografia Mânăstirii Bunei Vestiri. Anii dela Hs 1771.-
1774Assertiones theologicae ex tractatibus de incarnatione verbi, angelis, beatitudine, et actibus humanis quas in Alma, ac regio principali Universitate Claudiopolitana anno salutis MDCCLXXIV. Mense augusto die publice propugnavit reverendus, ac eximius Dominus Abrahamus Méhesi Sacrosantae Theologiae Auditor Emeritus Graeci Ritus Unitorum Diecesis Fogarasiensis Presbyter. Claudiopoli. Typis Coll Reform. Anno 1774.Mehesi, Abraham
1777Catavasiariu acum a treia oară tipărit cu blagoslovenia Exţelenţii sale Prea luminatului şi Prea osfinţitului Domn Domnului Mitropolit G. Grigorie Maer vlădica Făgăraşului, şi a toată Țara Ardealului a Prea Înălţatei Cesaro Crăeştii Măriri sveatnic din lăuntru. În Sfânta Mitropolie în Blaj. Anul dela mântuirea lumii 1777. De Petru Popo vici Rim. Tipograful.-
1773Stratsnic care cuprinde în sine slujba sfintelor patimi, şi a Învierii Domnului Hs. Acum a doao oară tipărită. Supt stăpânirea Prea Înnălţatului Cesaro Crăiasei Mariei Teresii. Cu blagoslovenia celor mai mari în Sfânta Mitropolie a Blajului. Cu tipariul, şi cheltuialele Fundaţii Bunei Vestiri. Anii dela Hs 1773.-
1773[Polustav. Acum a patra oară tipărit. Cu blagoslovenia celor mai mari. Cu tipariul B. Vestiri în Blaj. Anul 1773.]-