Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 31 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1830MITOLOGIE / PE LIMBA RUMÂNEASCĂ / CARE ARATĂ TOŢI ZEII ŞI ZEIŢELE VECHIMII / GRECEŞTI ŞI ROMÂNEŞTI CU ALIGORIILE LOR DES- / LEGATE ÎN ÎNŢELESURI DE ÎNVĂŢĂTURI FIREŞTI ŞI / MORALICEŞTI, CU 63 DE ICOANECăpăţîneanul, Stanciu
1830MITOLOGIE / PE LIMBA RUMÂNEASCĂ / CARE ARATĂ TOŢI ZEII ŞI ZEIŢELE VECHIMII / GRECEŞTI ŞI ROMÂNEŞTI CU ALIGORIILE LOR DES- / LEGATE ÎN ÎNŢELESURI DE ÎNVĂŢĂTURI FIREŞTI ŞI / MORALICEŞTI, CU 63 DE ICOANECăpăţîneanul, Stanciu
1830DIREGĂTORIUL/ BUNEI - CREŞTERE / SPRE ÎNDREPTAREAMULTOR PĂRINŢI ŞI BUN- / FOLOSUL TINERIMEI ROMÂNE, / ŢESUT / DE / DAMASCHIN T. BOJINCĂ / ÎN CRĂIMEA UNGARIEI ŞI ALĂTURATELE EI PĂRŢI / JURAT ADVOCAT.Bojincă, Damaschin
1830POËMATION / DE / SECUNDA/ LEGIONE VALACHICA/ SUB / CAROLO / BARONE / ENZEBERGIO. Magno - Varadini, Excusum in Officina Typographica Joannis Tichy. 1830.Tannoli, Silvius
1830PRUNCII CEI NĂPĂSTUIŢI, / AJUTORIULUI LUI DUMNEZEU ŞI PURTĂRII DE / GRIJĂ A UNEI BĂTRÂNE ŞI CREDINCIOASĂ / CRESCĂTOARE ÎNCREDINŢATI. / ISTORIE FRANŢOZASCĂ / ADEVĂRATĂ ŞI MORALĂ, / DUPĂ FORMA LEGII CEI CREŞTINEŞTI SPRE ÎN-/ DREPTAREA TINERIMEI ÎNTOCMITĂ / DE / LEOPOLD ŞIMANI, / ŞI ACUM ÎN LIMBA ROMANEASCĂ AŞĂZATĂ / DE / IOAN TEODOROVICI / LA BESERICA GRECO - ROMANEASCĂ DIN PESTA AC-/ TUAL PAROH CONSISTORIALNIC ASSESSOR, ŞIA/ CĂRŢILOR ROMANEŞTI INT: CRĂESC CENZOR ŞI CORECTOR. / CU O FIGURĂ ÎN ARAMĂ TĂIATĂ. DIE VERLAFSENEN KINDER. În Buda. Cu Tipariul Crăeştei Tipografii a Universitatei din Pesta 1830.Şimani, Leopold
1830POËMATION / DE / SECUNDA/ LEGIONE VALACHICA/ SUB / CAROLO / BARONE / ENZEBERGIO. Magno - Varadini, Excusum in Officina Typographica Joannis Tichy. 1830.Tannoli, Silvius
1830BIBLIOTECĂ / ROMÂNEASCĂ / SAU /ADUNĂRI DE MULTE LUCRURI FOLOSITOARE, / ÎNTOCMITĂ / ÎN 12 PĂRŢI, ÎNTÂIA OARĂ TĂLMĂCITĂ DE PREA ÎNVĂŢAŢI BĂRBAŢI, / ŞI TIPĂRITĂ / PENTRU NEAMUL ROMÂ- NESC / PRIN / ZAHARIE CARCALECHI / IZVODITORIUL ACESTEI BIBLIOTECI. PARTEA III. Cu închipuirea prinţipului Mihai şi Iroului. La Buda. În Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei. 1830.-
1830AZ / ERDÉLYI POLGÁRI / MAGÁNOS / TÖRVÉNYEKKEL / VALÓ / ESMERETSÉGEK‘ / MÁSODIK KÖNYVE. / A‘ TÖRVÉNYKEZÉS’ RENDÉBEN ELÉ-KE- / RÜLHETÓ SZEMÉLYEKRÖL. / ÍRTA / SÓÓSMEZEI VAJDA LÁSZLÓ, / GUBERNIALIS CONCIPISTA, TEKINTETES NEMES / BELSÖ SZÓLNOK VÁRMEGYÉNEK TÁBLA- BIRÁ- / JA, ÉS A KOLO’SVÁRI KIRÁLLYI LYCEUMBAN / A HAZAI, ÉS BÜNTETÖ TÖRVÉNYEKNEK / IDEIG-VALÓ / TANITÓJA / 1824-BEN. KOLO’SVÁRON.AKirállyi Lyceum Betüivel. 1830.-
1830AZ / ERDÉLYI POLGÁRI / MAGÁNOS / TÖRVÉNYEKKEL / VALÓ / ESMERETSÉGEK‘ / MÁSODIK KÖNYVE. / A‘ TÖRVÉNYKEZÉS’ RENDÉBEN ELÉ-KE- / RÜLHETÓ SZEMÉLYEKRÖL. / ÍRTA / SÓÓSMEZEI VAJDA LÁSZLÓ, / GUBERNIALIS CONCIPISTA, TEKINTETES NEMES / BELSÖ SZÓLNOK VÁRMEGYÉNEK TÁBLA- BIRÁ- / JA, ÉS A KOLO’SVÁRI KIRÁLLYI LYCEUMBAN / A HAZAI, ÉS BÜNTETÖ TÖRVÉNYEKNEK / IDEIG-VALÓ / TANITÓJA / 1824-BEN. KOLO’SVÁRON.AKirállyi Lyceum Betüivel. 1830.-
1830POËMATION / DE / SECUNDA/ LEGIONE VALACHICA/ SUB / CAROLO / BARONE / ENZEBERGIO. Magno - Varadini, Excusum in Officina Typographica Joannis Tichy. 1830.-