Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 38 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1839Grundzüge zur gänzlichen umgestaltung der bischerigen geologie, oder kurze darstellung der weltkörper- und erdrindenbildung, von Carl Ludwig Althans. Mit 3 lith. Tafeln.Althans, Carl Ludwig
1-Feb-1838Extractul Biblii şi al Istorii cules şi aşezat prin Ioan Varheghi popa Mădăraşului din Cîmpie al cinstitului scaun Murăş din marele Prinţipat al Ardealului, ca un praxiş de învăţătură poporului său. Dat din Decretumurile legii date şi revellate prin Pr/o/roci şi prin Apostoli cu puţintele întăriri al Dascălilor beseariceşti. La anul 1838 zi întîie a lunii lui fevruarie-
1830MITOLOGIE / PE LIMBA RUMÂNEASCĂ / CARE ARATĂ TOŢI ZEII ŞI ZEIŢELE VECHIMII / GRECEŞTI ŞI ROMÂNEŞTI CU ALIGORIILE LOR DES- / LEGATE ÎN ÎNŢELESURI DE ÎNVĂŢĂTURI FIREŞTI ŞI / MORALICEŞTI, CU 63 DE ICOANECăpăţîneanul, Stanciu
1830MITOLOGIE / PE LIMBA RUMÂNEASCĂ / CARE ARATĂ TOŢI ZEII ŞI ZEIŢELE VECHIMII / GRECEŞTI ŞI ROMÂNEŞTI CU ALIGORIILE LOR DES- / LEGATE ÎN ÎNŢELESURI DE ÎNVĂŢĂTURI FIREŞTI ŞI / MORALICEŞTI, CU 63 DE ICOANECăpăţîneanul, Stanciu
1830DIREGĂTORIUL/ BUNEI - CREŞTERE / SPRE ÎNDREPTAREAMULTOR PĂRINŢI ŞI BUN- / FOLOSUL TINERIMEI ROMÂNE, / ŢESUT / DE / DAMASCHIN T. BOJINCĂ / ÎN CRĂIMEA UNGARIEI ŞI ALĂTURATELE EI PĂRŢI / JURAT ADVOCAT.Bojincă, Damaschin
1830POËMATION / DE / SECUNDA/ LEGIONE VALACHICA/ SUB / CAROLO / BARONE / ENZEBERGIO. Magno - Varadini, Excusum in Officina Typographica Joannis Tichy. 1830.Tannoli, Silvius
1830PRUNCII CEI NĂPĂSTUIŢI, / AJUTORIULUI LUI DUMNEZEU ŞI PURTĂRII DE / GRIJĂ A UNEI BĂTRÂNE ŞI CREDINCIOASĂ / CRESCĂTOARE ÎNCREDINŢATI. / ISTORIE FRANŢOZASCĂ / ADEVĂRATĂ ŞI MORALĂ, / DUPĂ FORMA LEGII CEI CREŞTINEŞTI SPRE ÎN-/ DREPTAREA TINERIMEI ÎNTOCMITĂ / DE / LEOPOLD ŞIMANI, / ŞI ACUM ÎN LIMBA ROMANEASCĂ AŞĂZATĂ / DE / IOAN TEODOROVICI / LA BESERICA GRECO - ROMANEASCĂ DIN PESTA AC-/ TUAL PAROH CONSISTORIALNIC ASSESSOR, ŞIA/ CĂRŢILOR ROMANEŞTI INT: CRĂESC CENZOR ŞI CORECTOR. / CU O FIGURĂ ÎN ARAMĂ TĂIATĂ. DIE VERLAFSENEN KINDER. În Buda. Cu Tipariul Crăeştei Tipografii a Universitatei din Pesta 1830.Şimani, Leopold
1830POËMATION / DE / SECUNDA/ LEGIONE VALACHICA/ SUB / CAROLO / BARONE / ENZEBERGIO. Magno - Varadini, Excusum in Officina Typographica Joannis Tichy. 1830.Tannoli, Silvius
1830BIBLIOTECĂ / ROMÂNEASCĂ / SAU /ADUNĂRI DE MULTE LUCRURI FOLOSITOARE, / ÎNTOCMITĂ / ÎN 12 PĂRŢI, ÎNTÂIA OARĂ TĂLMĂCITĂ DE PREA ÎNVĂŢAŢI BĂRBAŢI, / ŞI TIPĂRITĂ / PENTRU NEAMUL ROMÂ- NESC / PRIN / ZAHARIE CARCALECHI / IZVODITORIUL ACESTEI BIBLIOTECI. PARTEA III. Cu închipuirea prinţipului Mihai şi Iroului. La Buda. În Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei. 1830.-
1830AZ / ERDÉLYI POLGÁRI / MAGÁNOS / TÖRVÉNYEKKEL / VALÓ / ESMERETSÉGEK‘ / MÁSODIK KÖNYVE. / A‘ TÖRVÉNYKEZÉS’ RENDÉBEN ELÉ-KE- / RÜLHETÓ SZEMÉLYEKRÖL. / ÍRTA / SÓÓSMEZEI VAJDA LÁSZLÓ, / GUBERNIALIS CONCIPISTA, TEKINTETES NEMES / BELSÖ SZÓLNOK VÁRMEGYÉNEK TÁBLA- BIRÁ- / JA, ÉS A KOLO’SVÁRI KIRÁLLYI LYCEUMBAN / A HAZAI, ÉS BÜNTETÖ TÖRVÉNYEKNEK / IDEIG-VALÓ / TANITÓJA / 1824-BEN. KOLO’SVÁRON.AKirállyi Lyceum Betüivel. 1830.-